Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

George Popescu – POEME NOI

1 February 2023
Autor

nu mai sunt viu dar nu voi muri…

Prietenului MARCO LUCCHESI

doar cât o banană e Brazilia ta

pe această hartă didactică

terfelită de Robert în seri valahice

și totuși nu renunț: tot caut

cu disperare caut vârful acela divin

Corcovado cu capul cioplit de un

conațional trăitor în Parisul de mai an…

revăd Rio ca un cer stelar

o semnătură pierdută de un

apostol necunoscut

și-mi amintesc seara aceea

cu cina întârziată la cochetul local

al unui italian de-al părinților tăi

și frugalele alergări prin Rio

și liniștea leopardiană din casa ta

cu grămezile de cărți întinse peste tot…

știu, nu mai trebuia să le citești

zăceau cu miile în mintea ta

de bibliotecar plecat spre eternitate

cu haite pelegrine de scribi mutați

de pe pământ în zările nemărginite

ale patimii noastre de cititori

înfometați…

acum, aici, în patul suferinței

în clipa aceea faustiană cu care

îmi recitesc trecutele isprăvi

și aventurile – schelete doar

în licărul unei memorii

de molii terfelite…

îmi tot repet dar nu cu disperare

nu mai sunt viu dar nu voi muri…

tu însă nu lipsești:

mi-l porți de mână

pe-un Dumnezeu pe care

l-am cam uitat pe drumuri…

Tu nu te arătaseși –

Lui  Marco Lucchesi

nu un cristal mi-atacă

nemărginitul dor

de ce-oi fi fost ori încă sunt

ci scârțâitul unei uși din casa

de la țară în care-o văd pe mama

trebăluind la vatră cu ochii ei

înlăcrimați de griji și mâinile

cu-amețitoare dragoste

pe pâinea aburindă întinsă

pe măsuța din bucătărie

și suferința ei năprasnică

și-ntinsă în toată viața-i

pe care voiam să i-o-mprumut

Și-afară-n curtea largă

câinele cel alb ce-l socoteam

ca frate și el la fel pe mine

și-acel roșcat vițel ce l-am hrănit

pe pajiștile de pe deal

cu ierburi grase…

Tu nu te arătaseși –

încă nenăscutul cu cei

mai norocoși ori destinați

unui anonimat imperial

TU ce soseai urlându-ți

setea și foamea ta de

vânător de aur prin limbi

și cărți și viziuni spre

zări fără sfârșit…

Și n-a fost mult să îmi apari

iscoditor și calm și grabnic

să mi te-alături pe drumuri

știute doar de noi…

Cine suntem?

Cine suntem? Germeni vechi

ai unei culpe necunoscute –

nespuse ori ignorate?

O băltoacă stridentă – mlaștină

în care colcăim asediați de năluci

ademenite de boala grandorii.

Ajuns-a Lumea – Pământul un rotocol

al unui astru prea siderat?

Am venit doar spre a pleca

rând pe rând după cei dragi –

după miliardele risipite în țărâna

ce nu mai ascunde prădalnica-i poftă –

Un sus și un jos a fost călătoria numită viață

un pelerinaj prin mărăcini stelari

cu gări și halte rânduite

de un zeu știut nicicând zărit

cu poveri și iubiri din care

puțină tandrețe ne-a hrănit

în marea iluzie a unor speranțe deșarte

Vii și pleci – calea e mereu aceeași

punte de petrecere – grundul

unei existențe cât o după-amiază și

un miez de noapte prăbușit în somn

Și totuși a stat de pază

iubirea brodată cu suave îmbrățișări

îndoielile pline de scrum

pe pârtiile înguste aplecate

spre hăul trasând o fire cu imperfecțiuni

mai mereu ignorate

Nu mai am griji

Gol în landul odios în care

bătrânețea își apără cuibul

și noaptea mă tot amenință

cu o linie roșie pe un disc

hârâind pe acoperișul casei vecine.

De-acum nu anii mă înspăimântă

nu lunile nu săptămânile nici zilele

ci orele strangulate pe abia ivitele zori

de prin neștiute galaxii și ele în impas

de cum arată coama unui castan întomnat.

Nu mai am griji de nu pentru săracul

copil ce strivește un mâine fără pâine

urlând dintr-o vatră cu împrumut

și mă întreb șoptit dacă bogații

milioanele de îmbuibați de pe Terra

mai au alt timp decât un azi grețos

asemenea lor. Dezmoșteniți de un trecut

trucat și condamnați la un viitor

cu un lux bezmetic și mai hain ca ei

nu vor trece pragul acelei visate mutații

în OM. Destinul oricare și al oricui

e uneori imprecis și alteori nefiresc

de hain: un tainic eres al vieții pe pământ.  

Nu-i nimic straniu în jur

Ne vom revedea când va fi prea târziu

și deasupra buruieni gunoaie hârtii

sticle sparte aruncate de bețivii serali

oricât aș striga nu mai auzi din locul

în care poate te odihnești și tu

în felul acela prin care speriai luna

și mituiai greierii din răzorul de flori

minuni nu prea mai sunt de-acum

când și rodul e tot mai hazliu

iar balta a urcat pe colină spre Cruce

nu-i nimic straniu în jur

pe sub streșini bântuite de ploi

nicio mângâiere îmbălsămată

ori o durere sosită năprasnic

în plină înflorire a bătrâneții

o fi prea devreme ori prea târziu

numai strigătul sugrumat al unui aed

abandonat de ceata poeților

ocazionali și jefuiți de ceruri…

Nimic de făcut

Nu mai e timp,

eu nu mai am timp,

sâmbăta de ieri azi e miercuri

iar în dormitorul bolnav

se ciondănesc șoareci cu îngeri…

Nimic de făcut: pânza veștejită a serii

face reverențe pe un acoperiși străin

și curtea s-a mutat mai lângă cimitir…

Eu îmi trăiesc aceste ultime tăceri

privind pereții zugrăviți cu cărți

și masa cu hârtii visând

alfabete pierdute

în vaierul unui amurg nesățios.

„Nu-i nimic!”

„Clipă rămâi!” – țip peste goetheanul

țipăt (ori poate rugă!) ori …„Mehr Licht”?

însă germanul era un paznic îngrijitor al

timpului și țipătul lui a tot foșnit prin veacuri

fără vreun sens anume într-o semantică lumească

și eu doar vânez în bezna minții

câteva silabe rănite priveghind

în camera strivită de frig.

„Nu-i nimic”, îmi șoptește motanul Hegel,

„căci doar el, nimicul, e golul din țipăt. 

Dinainte a ce?

Cum am fost? Ce-am făcut

în viața de dinainte? Dinainte a ce?

– Contemplu oglinda care mă minte

îndrăgostită cum a fost de mine mereu

și dibui prin zăbrele gravide de amurg

spre vechi și multe păcate – trădări

(de mine însumi mai ales) și gratuite

 abandonuri – mici dar grave

pe zidul pe care-mi sprijin

fragila perfidie a amintirii…

Ultima chemare

Caută-mă unde nu mă vei găsi

unde nu voi fi niciodată

în acel niciunde și nicăieri

în care am tot visat că vom fi

unde nu m-ai găsit nicicând

în acel deșert fără hotar

în nehotarul rătăcirii mele

în vremea-nevremea unui somn etern

Acolo nu sunt pajiști nici mare

nici codrii cei de brazi ori de salcâmi

nici drum nici lut nici cer și nici destin

de îmblânzit cu vrere ori cu cânt

prelins de pe petalele absente

ale unei dorințe pierdute…

FINAL TESTAMENTAR

Ce mai e de făcut, mă întreabă un greier

rătăcit în bucătăria în care îmi beau cafeaua…

Am făcut curățenie în viață pentru o sută de ani,

mi-am sechestrat împlinirile într-un sertar

căderile le-am dăruit vântului pe o fereastră răpusă de somn

am pus pe foc toate arhivele în care atâtea proiecte

ambițioase cândva s-au veștejite în van

Și ce să-i mai răspund greierului poznaș

ce mă intrigă și mă judecă aspru de pe firul

unei ațe răpuse la ultimul nod?

Lasă-mi aceste clipe rămase din ghemul

unei vieți risipite prin ani de vanități acum prăfuite

care spuzesc golite de orice elan

îmi tulbură somnul și-mi zgâlțâie pașii

tot mai greoi prin spațiul zgârcit

al unei odăi în care îmi caut promisa mântuire

și ultimul alean pe un drum pe care nu eu

ci numai cei dragi se pregătesc

să mă mute într-un dincolo fără identitate

în care mă veți regăsi într-o piatră orfană

ieșită din jocul misterios al unei materii gregare…

În rest, am închis toate ușile și am pecetluit

în tăceri urgisite taine gravide de atâtea păcătuiri

ce mi-au însoțit funestul voiaj spre acest

nimic glorios…

Ceea ce las în urmă e un biet cerc

în care e primejdios de intrat…

Moremo

Știu, am știut mereu, drag Giacomino,

vom muri pe un drum pe care

neștiutori și lacomi l-am tot bătătorit

pași neștiutori prea siguri uneori

în haosul nedeslușit al unei lumi

în aprigă schimbare.

Cum de-ai fi putut tu să știi

în anii unei tinereți în care

destinul tău de cioplitor de vorbe

se înălța în infinitul ce scump ți-a fost

de l-ai putut pătrunde până în miez?

De-acum bătrân și-mpuținat la minte

și la trup pe mine infinitul nu m-atinge

nici vreun munte să-mi zgâlțâie vederea

pe care aproape n-o mai am

cum chinuit de iele și de-amintiri

din înnegrite coli în albul unui cer

ce tace dispărând…

singura neliniște ce m-a iubit

Am aflat în sfârșit nu cine sunt

cine aș fi putut fi dar nu s-a putut;

pâinea de pe masă n-a fost a mea

ci dor gândul că suferința venită devreme

m-ar fi lăsat fără ochi: eu nu mai sunt

decât linia subțire ce străbate pânza grea

a cețurilor duminicale.

Am străbătut lunga cale printre

ciulinii anilor și am ajuns răpus

de singura neliniște ce m-a iubit

mai mult decât orice altă ființă. 

POEM DESPRE ȘI CU SORESCU

Pe traiectoria unei linii drepte

nu se poate întâmpla nimic

dacă, printr-un hazard cine știe

de cine închipuit, nu trece cumva pe ea

un poet târându-și greoi valiza burdușită

cu opera sa pe care nimeni

în acel moment nu dă vreun ban.

Firește, nu există linii drepte decât pe tablele

profesorilor de specialitate.

Pentru cine nu știe încă o linie dreaptă

n-are nicio justificare în realitate,

unica ei realitate este punctul de pornire

și gândul celui ce-o trasează.

În rest, totul e doar o proiecție,

aproape o fantasmagorie.

Am fost odată la Bulzești

trimis mai curând de zeița Fatuma

să-l caut pe Marin Sorescu și fiindcă plecase demult de-acolo

l-am găsit peste tot.

Eu nu l-am cunoscut pe Marin Sorescu.

Deși ne-am întâlnit de sute de ori.

Mi s-a destăinuit odată când el știa

că se va muta din lumea asta,

era iarnă, ne-am întâlnit pe Mihai Viteazul,

între Elena Cuza și Carol I.

Amândoi, bolnavi. Suferința însă

nu ne privea. Aproape că nu era a noastră.

Pe a mea, el o știa. Eu știam ceva despre a lui,

dar nu voiam să cred. El știa ceva mai mult

Despre suferința mea și mi-a spus,

îmbrățișând-mă. în stilul acela

Al său bulzeștean țipând la mine:

„Nu merită, nu merită, nu se merită,

Ai grijă de tine, nu-i nimic mai prețios decât

Viața!”.

Apoi, am început să am îndoieli,

mai multe decât oricând.

Marin Sorescu știa ceea eu abia dacă intuisem.

Ce știa el era greu, aproape imposibil

de spus în cuvinte.

Și cu toate acestea a spus-o:

în versuri, de o simplitate care ascundea

mereu adâncimea gândului.

Sau a adevărului despre ființa

ce se zbate înăuntrul cuvintelor,

despre micile întâmplări

ale vieții de fiecare zi

ca atunci când te trezești dimineața

și dai peste o vrăbiuță iscodind și ea

în plopul din fața ferestrei

tainele unei lumi în derivă.   

Pescara, 2010

Cântec de trecut muntele –

cu Patrel Berceanu în drum spre mănăstirea Sf. Ana

mai 2003

ajunsesem unde nu trebuia:

pe drumul pe care apucasem

într-o dimineață știrbă de iulie

la capătul unde ar fi trebuit să stea felinarul

se arăta privirilor noastre întrebătoare

un munte cât toate zilele…

ai oprit motoarele, am coborât stingheriți

– nenorocul înflorea pentru noi:

și din stufărișul în care toporul 

își făcuse din plin datoria 

pasărea cu pașaport oltean

ne-a vorbit atunci despre pribegie

cu o incoerență de cristal.

ce-i de făcut – ai întrebat într-un registru

de Lear tăind ceața în felii subțiri de deriziune

să escaladăm muntele nu era

cea mai bună soluție:

treizeci de ani bântuisem în căutarea

unor comori imposibile

flerul tău obosise. eu –

nu-l avusesem niciodată.

Să ocolim muntele – ar fi fost

un test un pariu un șantaj al destinului

nostru de ignari vânători de vânt

într-un târziu, de pe partea cealaltă

a acelui versant fără nume

de-acolo de unde dojana lui Dumnezeu

se prelingea spre noi ca o rugăciune obosită

ne-a ajuns cuvântul străinului:

și atunci, sufocați de lacrimile

acelei dimineți fără dinți,

ne-am trezit pe umeri cu mântuirea

ce te-a aspirat dincolo de muntele

încremenit acolo ca un pod subțire și delicat

la capătul căruia eu încă mai stau

cu aceeași cruzime în priviri

în timp ce pasărea își înfulecă

trilurile iscoditoare de sfadă

 Faleză nocturnă cu greieri…

contra insomniei o faleză nocturnă cu greieri

ca niște gemuri ale speranței

că nu voi mai avea curajul să te întâlnesc.

pe margini își revarsă disperarea

sunetul ei crud și nemilos.

lac nu am. lebede mallarméene

nu se mai livrează decât în lecturi atipice.

prin discoteci fiii noștri duc la capăt

aventuri pe care noi doar le-am visat.

Sicriul e gol

năluci ieftine fantasme în picioarele goale

pe cimentul mobilizat

făcut să tacă

se-mprăștie odată cu seara

semințele unor noi sacrificii

iei act și treci mai departe

inerția ți-e unică umbră

servitutea un martor inutil

ca o mască de gaze

peste numele uitat al unui sat

năluci și cangrene periferice

în carnea învechită a cuvintelor

ce și-au uitat alfabetul

cine să strige? sicriul e gol

memoria o târfă

pe strada vremelniciei

la numărul treisprezece

făcut să tacă oaspetele

întârziat care cu o mână bolnavă

înlătură perdeaua ucide

bietul trestiiș lăsând

anul gol și despuiat

veacul acesta al

indicibilului

Sângerează și arborii o știm dar ne-am obișnuit

să trecem cu vederea așa cum se mai întâmplă

cu un copil sărman abandonat pe un trotuar

al urbei noastre maligne. Nicio deriziune nu

ne înșfacă, nu ne trage de mânecă niciun blestem

din cele puține încă tăinuite prin existențe ruinate

și totuși înălțate la rang de privilegii prin stranii

fetișuri.

Încă mai port înăuntru-mi îndoliat salcia

murind pe malul gârlei natale și puiul de cireș

plantat pe lângă vița de vie clocotitoare de viață

puiul de cireș visat în calde nopți de mai

veștejit înainte de vreme și iarăși înlocuit

cu un semen al său ce-a sfârșit la fel

fără să-mi indice măcar un minim motiv…

Sigur sângele lor e doar sevă pe care

și scoarța devreme amuțită n-o mai poate

salva. Dar cine poate jura că și sângele

nostru pângărit de atâtea păcate nu e

și el o sevă pe care deseori viața nu

cheltuie un sfanț.

timpul gura cea nouă s-o pun

să sloboade pecețile vechi lumina

să sape izvodul zvonirilor repezi

de lumi adormite-n picioare banul

muțeniei sună pe plaja-n paragină

grindină a unei veri despre care

nimeni n-a depus până azi mărturie

am fost rob la prea multe surpări

prin grădini pe care nu le-am trăit

îndurând prigoana unei științe greșite

căile fade ale faimei necunoscute

vicleniile limbilor moarte înțelepciuni

pe care doar nisipul își ascute

securea înțelepciune în sfadă cu

gândul străin de lumina visării

abandon abdicare de la priveliștea

sfântă de pe lespedea de pe care privirea

revenea mereu obosită refuzul

genunchilor tari ontologie a schismei

desfrâul candorii elementare

îți amintești?

Ce dulce suna în auzul ierbii silită

ea singură s-adape măslinii deșertului

codul splendorii de negăsit se arată

prin piețele rare ale sensului primordial

tremură-n vântul viclean tarabele goale

cu mâinile pline de plăgi întorc azi

mântuit fila plăpândă a cărții care mă scrie…

Poem scris pe un fir de ceață

„M-a uitat moartea” – zice

sorbind scârbit din paharul ciobit

și oaspetele sosit târziu prin noaptea

prea mofturoasă pentru un sfârșit anunțat:

„Da – îi răspunde – moartea uită deseori

ca o târfă dedulcită la gustul

amânării gata mereu s-o ia de la capăt

cu răsfățul unei amenințări ticăloase…”

Și din ungherul unei odăi părăginite

se ascute mormăitul unui ceas abandonat

în amurgul unei toamne de neuitat.

Fie, sunt pregătit, mi-am respectat

timpul dăruit și aniversările cu temerile sale

prea greu îngăduite – am colindat

toate cărările de-atâtea ori rătăcit

pe la răscruci fără nume

iar acum abia de mai pot auzi

glasul acela risipitor ce m-a purtat

până aici prin pâclele unor ani

ce par să nu fi fost ai mei….

Niemendlands

Poate că a mai rămas ceva de spus

și altceva de tăcut: în grădina pustie

jefuită de o iarnă buimacă

vremea își ascute securea

și flutură un stindard neștiut.

Acolo stăruie o margine hidoasă

își caută aliați ori supuși prin valea

ce doarme sătulă de vechi opreliști

și sub schiloadele ierburi

încă mai zac atâtea pierdute

amintiri susurând în râncede

adieri…

Privire galeșă în urmă

Ce-a mai rămas din mine,

din noi ce mai rămâne,

Ce risipire-a fost din rău ca și din bine

Nu se mai văd decât iluzii și ruine

Și limpezi nu-mi par anii și nici

izbânzi – victorii nici atât, puține

însă grămezi izbeliști, fraude de sine

se-ascund în tufe pline de furnici

De-acum cobor și-i mersul tot mai greu

De parcă dealul veșted n-ar fi fost al meu

Și-n spate nu-mi surâde niciun zeu

Ci doar în față același Dumnezeu

Nesocotind decenii, umbrit de-un țel trufaș

O glorie zăludă și putredă-n ispite

Ce m-a făcut pe urmele-i urmaș

Și m-a pierdut pe căi nesăbuite.

2.10.2022

Vara pe cerul văduv de nori

Lângă cadavrul meu se spânzurase o stea

nu mare, nici glorioasă ci atâta cât o zărim

vara pe cerul văduv de nori; rătăcită,

a decis mucalit unul, a căzut, a adăugat

o doamnă ce semăna cu o fetiță din

copilăria mea. Eu însă în totul absent,

definitiv sechestrat în trunchiul bătrân

al sălciei sărmane, n-am putut îngâna

decât un fel de susur surzit al pârâului.

 toamnă feerică în jur – m-au asigurat

câțiva îngeri stingheri ori poate cine știe

ce stafii zbughite fără permis din cimitirul

nu prea departe al satului. Fără trandafiri

valea zbughea de răsuri abia reînflorite

ca în vremurile mele mai prietenoase.

Și în rest s-a stins odată cu steaua aceea

nătângă și acea scandaloasă întâmplare

din care nimeni nu-și mai aminti nimic.

Un pariu pierdut

Trebuia să mă fi născut mâine –

acesta era oracolul șoptit de o stea în derivă…

Însă eu n-am fost acolo în clipa hărăzită,

rătăceam prin mlaștina unei zile fără nume

și prin zariștea pustiită de maci

nu mai vedeam decât sicriul

unui alt eu într-un halo în destrămare.

Un pariu pierdut – șocul acelei năluciri

l-am simțit abia ieri în volbura unor boli

ce nu-și mai satură foamea de trup.

Și ce s-ar mai putea spune acum

când elanul recuperării trezește

în OM atâtea delicte morbide?

banul muțeniei sună

e timpul gura cea nouă s-o pun

să sloboade pecețile vechi lumina

să sape izvodul zvonirilor repezi

de lumi adormite-n picioare banul

muțeniei sună pe plaja-n paragină

grindină a unei veri despre care

nimeni n-a depus până azi mărturie

am fost rob la prea multe surpări

prin grădini pe care nu le-am trăit

îndurând prigoana unei științe greșite

căile searbăde ale faimei necunoscute

vicleniile limbilor moarte înțelepciuni

pe care doar nisipul își ascute

securea înțelepciune în sfadă cu

gândul străin de lumina visării

abandon abdicare de la priveliștea

sfântă de pe lespedea căreia privirea

revenea mereu obosită refuzul

genunchilor tari ontologie a schismei

desfrâul candorii elementare

îți amintești?

Ce dulce suna în auzul ierbii silită

ea singură s-adape măslinii deșertului

codul splendorii de negăsit se arată

prin piețele rare ale sensului primordial

tremură-n vântul vecin tarabele goale

cu mâinile pline de plăgi întorc azi

mântuit fila plăpândă a cărții care mă scrie…

Pe o petală aniversară

Aureliei, de ziua ei

Tot împreună – vorbești șoptit de parcă te-ai feri

de leneșa fulguire a acestui februarie capricios –

prin atâția ani cu drumuri uneori scăpate în unghere

și apoi pe neașteptate deschise în pârguite lumini

cu speranțe rostuite în glastre la ferestre îmbietoare…

E alt an buimăcit de spaime ale unei lumi

de care nimic nu știam: însă în casa cu nepoții

în chip de îngeri ocrotitori lumina ta orbește

în neoboseala acelorași dăruiri fără preget

pentru casa în care amintirile și bune și rele

se ivesc din fiece colț îmbiindu-te spre alți ani

spre bucuria celor care alături nu ți-au uitat

grijile și îngrijorările pentru patimile

trăite alături și mereu pentru ei.

Să fii fericită – dacă fericire se cheamă ceea ce

soarta ți-a dăruit ca un har al unei povești

în care uitarea nu va îndrăzni să se arate!

26 ianuarie 2022

Utilajul stricat

Nu mai privi: vană e căutarea,

cerul are filtrele sale blocând

nefaste orgolii și acel dincolo

la care râvnești nu-i decât un deșert

plin de scheletele celor plecați

spre tărâmul atâta promis.

Eu știu – mi s-a înștiințat la timp

de un aed străvechi scăpat pe

aceste meleaguri – măsurând

utilajul stricat al bietului meu trup

prin care doar un suflet aproape pierdut

mai bântuie cu un rest de surâs

convins că o neștiută șansă îi

târguiește un loc de scăpare.

Ad quem

Sosit-a prin anul buimac un corb

cu ceva poesc în figura sa mutată în Verb:

el nu cunoaște specia umană

altfel decât doar unii dintre noi

poeți ori câțiva profeți pierduți

prin taverne sărace experți în blesteme

servitori ai unui tăinuit mesager

unicul păstrător al limbii secrete

din care nouă ni s-au aruncat

multe cuvinte dar nu mai puțin iluzorii.

Nu există Eden, nici mântuire

de nu în aceste slăbite simțuri

cu care ne jertfim haosului măreț.

Un itinerar spre cunoaștere se află

totuși însă pe o strâmtă potecă într-o

vale a plângerii prin care numai

cei nenăscuți au drept la înțelesuri.

Pentru mulți cina e gata

Și a coborât din nicăieri anul

năucit de veninoase vestiri.

Pe dealuri jefuite de aprige ciori

ierburi plăpânde își fac rugăciuni

mistuite de ger și de cețuri năvalnice –

arbori înșfăcați de neliniști își uită

pierduta de-acum ardoare estivă

și un izvor îndură blestemând lăcătuirea de gheață.

Nu vom mai ieși pe drumuri văduvite de grai –

„Unii, în pelerinaj, / ajung prin poteci obscure”

însă o umbră hulpavă scuipată de somn

cu o glăsuire de mormânt bâiguie la ferestre

 pentru mulți masa e gata și ușa deschisă

dar cine se încumetă să intre când

pe la porți huruie nemiloase blesteme

iar pe streșini nemaivăzute năluci incită

prigoana șlefuind lama dezastrului.

De-a pururi trăire cu neputință e

De-a pururi trăire cu neputință e

și nici în vis n-am ispitit s-o încerc

căci chin și trudă-n vaier s-ar consuma

prin ani fără contururi și veacuri pribegite

tot rostuind trăiri în sacre neghiobii

și frământând la chinuri sisific repetate

De ispitiri de veacuri străin am fost

și calea mi-am lăsat-o la pofta broaștei

străin de proslăviri simandicoase

și mulțumit cu clipa prea fugace

printre dorințe sărmane și bucurii sumare

lăsând trecut și viitor să fiarbă

în veștedul prezent în care-un fir de iarbă

e un trofeu de marcă și-un șir de vanități

Nicicând nu-mi voi nega crâmpeiul

unei priviri mărunte la colț pe un trotuar boltit

căci fumegând în față-mi e dulce dar divin

precum privirea șuie a fetișcanei hâde

ce-și risipește șarmul spre ochii-mi neatenți

nu de destin se leagă durata aruncată

de-un zeu zănatec prin târguri inventate

spre a ne-aprinde-n inimi promisiuni deșarte

Așa că dacă gol rămâne cerul

și pe pământ doar surpături de vieți

și veștede iubiri ce inimi amăgesc

eu surd urmez cărarea prea strâmtă ce-am ales

cu buruieni pe margini și ghimpi pândind eroarea

de a călca grăbit pe laturile sorții

ce haosul veghează și îți conduce pașii

spre-un hău ce milă n-are în fălcile-nsetate…

La o aniversară

Pentru A. la 70 ani

nu nu nu

nici vorbă de hotar – cum spui –

ieri ai pășit doar un prag

o cutumă a vârstei cruțând

bucurii încă de trăit

nu ți-am spus nimic – mi-ai reproșat –

neatentă la gureșa-mi tăcere

hărțuit de huruitul anilor

peste bietele vieți lăsate

de izbeliște în hamacul unei iubiri

pline de hopuri dar tivite – cum altfel? –

de însângerate garoafe ale unei tandreți

nicicând vindecate…

Să-ți fi spus ce? Că nimic

n-ar fi putut salva fragila-mi fire

în afara îngrijoratei tale

prudențe…

Acum – cu pasul pe prag

și departe plânsul copiilor din

dormitorul  amurgit fără vreo veste –

grăbit se-arată promisiunea

unui coș de bucurii neîncercate:

un tranzit lenevit spre un ceva nedeslușit

–  un pariu pe mâinele nu mai puțin

insidios…

Bătrânețea unui trandafir

Să fi fost doar un bătrân

orfan de cer plutind

în mareea cotropitoare a zilei?

Chipul sinuos cleios rafinat

zgrunțuros placid și totuși bucuros

la întâlnirea cu zorii pâcloși ai

acelei duminici de pomină…

Un ghiont venit de la spate

nu l-a mișcat din locul în care

cântărea imobila stea norocoasă

în luciul schilodit al ploii neghioabe

curgând din cimitirul pierdut

peste coline doldora de vânturi.

Înțepenit în poarta căzută

a unei case demult înstrăinate

nu părea bântuit de vreun gând

de vreo dorință de a se mișca

de a vorbi ori de a urla

spre un dumnezeu întârziat

la o cină de taină.

Să fi fost doar năucirea

scribului abia coborât din somn

ce i-l purtase sub geana unei amintiri

retrezite din smârcul adolescenței

devenite mioape? Nimeni nu știe

iar singurul martor plopul cărunt

din grădina-n paragină

cade-n refuz.

Săpături în carnea neantului

Ce-a fost va mai fi?

Aceleași nesăbuite încordări

săpături în carnea neantului

și clipele de bunătate repede date uitării

și frumusețea fluturată de vânturi avare

în clipele trăite cu spaima schimbării

spre gurile de canal prinse în uzurparea vremii

mugind prin straiele unor speranțe

rareori înflorite dar mereu în bătaia

unui vânt hain. A trăi – o devenire grăbită

și plină de straie răzlețe între bucurii și neplăceri

ticluite de un chip neștiut șiroind

pe pajiști de gheață deseori sub arșița

unui soare nemilos. Nesfârșite roiuri

de clipe între minunății și repezi suferințe

sub cupola unor spaime unor căderi

prin ceasurile unei dezlânări în plasele

prea strâmte ale unei istoviri de prisos.

Și foamea de vane glorii ca sclipiri

ale unor halucinații plăcute dar

doldora de usturătoare unduiri

ale unui ocean tasat de viclenii.

Ce-a fost va mai fi? – întreb

cenușa din vatra uitată a

singurei copilării cu elanuri fierbinți

în aroma unor ogrăzi despuiate

de plăgile ce ne  vor inunda

în sfârșitul inevitabil.

O bătrânețe prea timpurie…

Meșteșugită lucrarea ghemului de cârpe

exaltând o bătrânețe prea timpurie.

Tot mai puțini vor mai trece pe la

această piatră sub care toate plăcerile

unei vieți vor fi putrezit cu timpul.

„Nu-i nimic” – vor șușoti cu apetitul lor nesățios

viermii în turme libere de somn.

Vor întări doar gândul că nu prea departe

grădina nefericită, a ta, Giacomino,

nici ea nu se va preda mântuirii…

Poem scris în vis, uitat și

apoi reinventat în dimineața de după…

Cine scrie în locul meu

cu o voce străină ce mă imită

și mă trezește din somnul

ce-aruncă-n uitare apoi

versuri atât de plăcute?

Greșite totuși nimic nu mă cuprinde

decât strigătul meu instigat:

„Nu eu am scris, nu eu scriu,

nu-i al meu acest poem lăptos

imitând pe dos gândul meu poetic….”

Ecce vox ibi

Nu am decât o limbă, dar nu e a mea

(Jacques Derrida)

Ecce vox ibi

– Da

– îmi șoptești ca și când cine știe ce taină ar fi

ca și când n-ai vrea să afle vreunul

din companionii acestui voiaj sosit

așa intempestiv tocmai când mă pregăteam

să-mi închei toate socotelile –

– Da, acolo vine, chiar acolo

e locul și acolo puțin mai departe l

e răscrucea ce acoperă bezna

cu zidul acela de maci plumbuiți

pe sub care te vei putea strecura

spre o gară pustie – îmi șoptești

de parcă eu n-aș ști nimic n-aș fi știut

nimic cu mult înaintea plecării –

– Însă, îți răspund, nu-i nimic nefiresc,

aici cobor și voi merge în gara pustie

trecând pe sub zidul de maci plumbuiți,

liniștit mai ales că am lăsat în urmă

toată dezordinea unei firi ce mi-a scăpat din mâini

Chiar dacă – îți vorbesc cu această unică

limbă care însă nu este a mea

cu prea puține regrete voi porni clătinându-mă

pe mica potecă pe care

însă singur m-am ales-o:

Da, am cunoscut Omul, i-am îndurat capriciile,

i-am suportat lașitățile, i-am înghițit orgoliile,

i-am vindecat rănile eu însumi sieși egal, identic,

ca tine, în jocul primejdios EU-TU

din care nicio victorie nu ne-a putut salva

Vine aici și acolo e locul: știam, știu,

crezi că nu am văzut încă demult

cum îmbălsămat cu o seducție nedefinită

amurgul mă chema așteptându-mi finala cădere

pe pragul casei unde nicio dimineață

nu mai izbutea să ajungă?

Nu vezi, nu am decât o limbă, dar nu e a mea

însă cu limba aceasta îți vorbesc în clipa în care

ultima mea zi cu Tine abia de își mai ține răsuflarea?

MASACRUL UMBRELOR

I

Nimic de așteptat: bobul de rouă

se nimicise pe cioculețul vrăbiuței

inundate de ciripeli siropoase.

Între soare și plopul din dealul crucii

cineva deretica cerul de funinginea verii.

Nu sunt născută să văd – mi-ai zis

de pe pragul unei duminici gata să ațipească.

Însă din fântâna abia vindecată

de zobul unei ierni orfane

apa îți striga numele de parcă

nimic nu mai conta

nici spuzeala clipei arestate

de un vaier al nisipului

încă în floarea gripei.

Nimic de zis, de adăugat

acestui farmec al ierbii în mugur de răsfăț –

însă pe spatele unei neașteptate plecări

duioșia vocii tale se umpluse de flori.

II

Un târg al broaștelor e de neconceput:

poate numai huruitul morților

să oprească vacarmul. Într-un tranzit asurzitor

lumea își cultivă rușinea.

Absolutul e o neghiobie; un troc între

o aspirație și alta – iarmaroc al dezordinii

din care se naște dezastrul.

Cum să fii fericit când drumul spre sine

e numai blocaje? Nu există margini,

nici limite peste care să-ți treci

un bagaj fără identitate. Nici stânga

nici dreapta. În mijloc stăruie doar

trebuința unei stări de bine.

Dincolo e doar o vlăguire de dorințe

în căutări de origine.

III

Tinerețea mea a fost un jaf de plăceri

– derapaje nevrotice sub lama nemiloasă

a unor neînfrânate dorințe.

Au fost, nu tăgădui, și bucurii, încleștări de speranțe

câteva nesperate plăceri ale cărnii

nicicând îndestulate. Un hamac de liniște

prin sărbători sălbăticite. Hoinăreli

pe lespedea unor vremuri nu tocmai sordide.

Doar câteva toamne au îmblânzit

nesăbuința de a putea mai mult.

Stranii tumulturi ale unei firi

prea îndrăgostite de margini.

IV

Mai nimic din ce era să fie

nici din ce mai este dacă mai…

Pe unghii tăiate cu drujba

unei vechi păduri acum în doliu

un înger golaș își dăruie speranța

unui mâine mai liniștit.

Știu unde-și ascunde lacrima

de n-ar fi tocmai tânăra băltoacă

a unei aprige zile a ultimei veri.

„Unde să fi plecat?” – se întreabă

sărmanul înger orfan al cerului

pierdut în caldele zile de boală…

Mai nimic din ce era să fie

și n-a (mai) fost dacă

dacă așa stă scris pe răbojul

de pe care a pierit până și umbra

fără măsură a serii abia răsărite…

V

Nicio îndoială nu paște credința

în firul de iarbă ivit din gunoiul

zilei de ieri; și bobul de nisip

trăiește fastuos eternitatea clipei.

Iar noi ne-am trezit unde nu eram

unde n-aveam să fim

unde

mereu așteptați

nicicând vom ajunge!

VI

O duminică nu-i de ajuns

spre a spăla păcatele unei

săptămâni anonime. Cu tot

răgazul serii pline de pilde

noaptea nu ne va mântui.

Vom rămâne în veghea cu

straiele zdrențuite de pofte.

Inimă pe inimă goliți

de dorințe căzute

în ceața amurgului lor fără nume.

Înstelată și prea umedă uimirea

ta în cătușele unei spaime clocite

îndeajuns de aproape de spectrul

pe care niciun sertar nu-l mai încape.

VII

Nu-i nimic din ce se zvonește

– spune bețivul singur la masă

cu dumnezeul său mereu absent –

e numai starea gripală a lumii

un început prea furtunos al unui

timp scos din țâțâni orfan de origini –

și atunci de unde atâta desfătare

când prin unghere desfătul își face de cap?

– Nu-i niciuna virus ori încă nu cel

așteptat la uși și la ferestre rămase deschise,

doar un rest de funingine din arsele pleoape

al unui astru risipit pe cerul tot mai absent.

SERTARE – DESCINDERI VIZIONARE

Un crochiu poietic pentru Suzana Fântânaru

I

Un ochi ca surâsul unui mort viu

de veghe în spațiul restrâns cât un cer

îngropat într-o existență pierdută prin vreme

contemplă o mână îngrijorată

în singurătatea ei afișată

de parcă despuiatelor cufere de falduri

cineva le ține un priveghi de adio.

Grămezi din lemn, din table ca lambriuri

ale dorinței de a întrerupe un mers prea precar.

Un contabil al firii pe un piedestal prea milos

le înșiră cu un tact al unui har

furat Creatorului ale cărui viziuni

se ascund în detalii picante zorind

aripile amorțite ale unei imaginații fără hotar.

Năucitoare afacere cu fantezia

risipită cu înțelepciunea unui zeu nenumit.

Lucruri înrobite din vremuri stinse

resuscitate vederii acestei lumi spre plecare.

Ca și când dintr-o prăpastie zăludă

ne-am trezi neașteptat cu amintiri uitate

în palpitări de prezențe din care

cu greu se mai poate ieși…

II

încă n-a sosit

un demiurg abia deslușit între

parantezele înfipte adânc în ferestrele

sparse de vântul unei năprasnice spaime

hulite printre analfabeții serii de octombrie

însă din pajiștea umedă de un somn sălbatic

se-aud pașii moi ai unei vechi iubiri

zvârlite din apa gârlei părăginite.

și nu era vorbă de nicio fustiță

în valea plângerii cuviința nu e un ieftin retuș

piatra își are jelaniile ei cum și steaua stingheră

licurind printre frunzele palide ale verii moarte-n absență

pâlpâie rar pentru un neștiut ascuns în mari

pridvoare de ger. ceea ce face tandrețea din fructele

unei cămări clandestine niciun destin nu poate

dacă așa numim răsfățul ce ne-a făcut eterni

nimic nu revine ce-a fost nici mâinele

nu mai e niciodată un ieri în pârgul

unei tinereți prea zălude – pe chei

un cal din vremuri trecute paște albastrul

cerului care-a murit de râvnă și jos

unde o fragedă nălucă își aruncă în tufișul de păcură

ultima ei copită de zaț…

Dincolo de o litografie

Luminiței Țăranu

Trebuie să închizi ochii, să-ți ții respirația,

să uiți tot ce știai ori ai fi putut ști

dacă o existență anonimă nu te-ar fi agresat

cu atâtea lecturi sângerând de sensuri

uneori fără miez fără tact însă primejdioase

asemeni unor șerpi hălăduind

prin valea copilăriei.

Trebuie să privesc cu simțurile suspendate prin fizionomiile unor antice existențe

pe care ziduri stoarse de vânt și de vreme și săpături deseori accidentate prin veacuri ceva mai promițătoare

le-au mai dibuit printre pietre pe ziduri prin firide stâlcite de ploi și de arșițe și ignorate de muzee zidite în înțelepciunea unui penel regăsit în mâinile unei

fata morgana

roabă a unei obsesii fără de limită.

Și iată că tempus non fugit

vergiliu o fi simțit ceva într-o clipă de spaimă însă contemplând dinăuntru jefuind petalele unei cuminți înțelegeri mă regăsesc în aceste linii

trasate pe materiale prădate de alt uz

și din care o materie aproape uitată

îmi străpunge firea-mi frenetic dănțuind

în trupu-mi vlăguit de alte sârguințe

de alte mașinării ale gândirii pradă unor iluzii deșarte.

Metamorfoze ale unei lumi trezite dintr-o nemișcare mitică.

ITINERATIA PICTA ca un memento

cu nou cristal scăpat arhivelor:

contururi de chipuri brăzdate în abia

sesizabile penumbre SPIRALE

prelinse pe caldarâmul unei piețe cu încifrări

ca de un zodiac al unui predicator suspendat

din prezent și totuși mai prezent ca oricând

în memoria noastră scoasă la lumină.

OMUL-OM: cariatide animalizate

fără vreun rest de sălbătăcie: UOMOMUCCA.

De parcă umanului din nou

îi lipsește substanța generică acea natura naturans

devenită un reziduu o uitată nemeritată stângăcie

a Facerii din actul divin exilat din laboratoare

fugite spre haos.

Un COWMAN AL LUMII – un prototip al unei obârșii

ce-ar putea salva VIITORUL supus degradării Naturii

vitregite de invenții catastrofice animate de

BLESTEMATUL TÂRG AL PROFITULUI 

ca și când nu ne-ar ajunge minunile atâtor milioane

de daruri ale Terrei noastre darnice cu de toate…

Și LUMINA diseminată în franjuri diafane țintind amețitoare

în vanitățile noastre precare.

Și unde e Calea TAO, unde a dispărut limpezimea apei

împurpurate din izvoarele străvechi din galeșele sălbăticii

unde duioșia își avea culcușuri de platină?

Unde frumusețea adamică pe care ispita unui fruct inocent

a donat-o unor metamorfoze pornite

pe calea unei ruinări jefuite de sens?

Închid ochii întru degustarea famelică a acestor incizii

pe materiale din care alții nechibzuiți

le ornează în cutii metropolitane? Ori zornăitoarelor arme pustiitoare?  

Privesc dinăuntru aceste creații ale unor mâini

cărora un har nenumit le-a dăruit înțelepciunea

unor obiecte vizionare. La capătul vederii,

fie și în nesfârșirea ei, speranța își recâștigă vitalitatea.

Și îndreptățirea la o Istorie încă de conturat.

Într-un iulie năucit

Doar rana mustind în ochiul aurit al unui frasin

uitat sub prigoana furtunii într-un iulie năucit

își mai etala în scurtele răgazuri semnul și sensul.

În casa demult părăsită se înstăpânise un vid ancestral.

Răsuna prin ferestrele fumurii cântul înstrăinat

al unui menestrel dintr-un veac demult năruit.

Prin paltini siluite de un vânt somnoros

o pasăre uitată își cheltuia ultima rezervă de platină.

Zvonuri și patimi răfuieli în grădina siluită de vânt –

niciun foșnet în odaia vârstei însângerate

un lanț șiroind de pe tavan a invitație spre un sfârșit

demult vestit însă plasa tânguirii încă rezistă

forfotei prinse într-un joc fastuos…

Capul supus funiei zilei

Ar trebui să te privești acum: spre a putea recunoaște

vocea care n-a voit să tacă

chipul care nu s-a voit văzut

mâna ce n-a știut să apuce

degetul înmuiat în amar

capul supus funiei zilei

gândul suspendat în incestul serii

și peste toate această ploaie de decembrie

atât de limpede și clară peste ograda

invadată de sfinți neștiuți…

Ego / ergo (non) sum…

în acest vaier de lumini

ce-mi tulbură oglinda

cu tactul unei sapiențe

atât de târzii

atât de târziu sosită

să mă dezmierde…

În singurul cuvânt uitat în pahar

umblu și strig și scrutez

în singurul cuvânt uitat în pahar

limită nu mai simt nu mai sunt

îți împrumut degetele și

ascult cu ele surzenia apei

n-am murit spânzur într-un gând fără seară

Ce rost ar mai avea atâta vedere

și dacă n-ar fi

dacă n-ai fi dar

dacă întreb ce înseamnă a fi

cu adevărat ce înseamnă

ce anume înseamnă ce mama dracului

înseamnă să fii

dacă întreb dacă așadar

întreb și eu ca să mă aflu-n treabă

ce înseamnă a vedea

când știu bine că nu văd

când de fapt noi nu ne vedem

când de fapt știți și voi că nu vă vedeți

fiindcă de fapt ca să vezi

îți trebuie o perspectivă de sus

fiindcă numai atunci ai putea

pretinde că trebuie să fie cineva

acolo sus ca să poți vedea

ceea ce dinăuntru este cu neputință

și de aceea nici nu mai întreb

ce rost ar mai avea atâta vedere

Ce mai rămâne…

mai sunt mâini pe care nu le-am atins

mai sunt ochi care nu m-au privit

urechi la care cuvântul meu nu a ajuns

inimi ce nu mi s-au deschis

și mai sunt drumuri multe de colindat

frunze și fructe și guri pe care

nu le-ai atins în forfota greu de rostit

unde doar gândul mai pătrunde

când dimineața își târguiește

răcoarea cu plumbul ce va să vină

Eu am încheiat ultima osândă

vacuitate

să furi o viață niciodată a ta

niciodată pentru tine

nimic nu împiedică vântul

dacă petala are un nume

dacă ploaia vine la timp

dacă mielul suspendă Crăciunul

eu am încheiat ultima osândă

cu cerul pe umeri

cu cerul șiroind pe picioarele hâde

de sfinți orfani

eu împlinesc ultimul pact

pe un pământ bolnav

cu o iarbă zurlie

ca un câine pierdut

în urzeala unei tăceri de smoală

Frunze în lacrimi

N-a fost a mea vara aceea

în care mi-am pierdut ochii.

Prea aproape roua căzută foșnind

peste copacii de pe dealul sinucigaș și el.

Era prea departe surâsul bietului orb

sfințind în prelungi sincope

valea căzută și ea precipitată în criză.

Pe ramurile ultimului salcâm

ce mi-a umbrit stingherit o tăcere posacă

un străin pribegit a zărit

dinăuntrul său atâtea frunze în lacrimi.

Nu un desfrâu fie și de blândețe curativă

ne-a schimbat soarta noastră incidentală

ci doar divorțul tău complăcut

și nici măcar acea imundă cădere

într-un somn ce nu mai era al tău

și detașarea de inutilele suferințe

ce ne-au condus departe

departe într-un abis inomabil.

Acum s-a făcut târziu spre a ne întoarce

în clima unor doi iubiți risipiți

pe potecile dominate de

incertitudinea fără sfârșit  

Nemo est

Știu asta doar un truc

prin care eu am trecut aici

în dincolo al unei vieți calme de vânturi

unde nu există lucruri nici bune nici rele

ci doar o altă viețuire veșnică

– se spune – dar nu e așa –

pe un curând mult visat

zac pe marginea unei

pacificate ordini în sfârșit date

cu împrumut și la schimb

cu vechile tale pierderi uitate.

Acum aici nu s-a pierdut aproape nimic

cu excepția somnului neîncetat

dincolo de întunecatul deșert al impurității

noastre. Moartea nu e

așa de rea – are un gust de penitență

și de un veșted regret

pe această terasă de unde

îți trimit fericirea ce ne lipsește.

O lovitură de zaruri

Eu și lumea jucând împreună

o lovitură de zaruri într-o muțenie

de cristal fierbinte ciobit de maladii

pe care niciunul dintre noi le știam

nu le-am îndurat până în această

izolare de cârpă muiată-n veninul

unei făgăduințe nicicând promise

și nici nu știu  – eu și lumea –

de partea cui va sta acel murdar

zar zvârlit în reziduurile de care

atârnăm ca pulberea zilelor amânate.

Ce-i de făcut? – mă interoghează un greier

sălbăticit în crusta aceluiași destin

inflamat de prezicerea sumbră pe care

nu mai străbate nici un strop

din străvechile tihnite livezi

și lumină doar o umbră vie

ne măsoară ceasuri și săptămâni și luni

cu nesfârșirea unui afront abisal

Ce-i de făcut? – mă trezesc interogat

de mustul atroce al mlaștini

în care ne zidim aceste ultime

tresăriri din viețile împinse

spre limbul unei științe

ce-și cheltuie cu seacă parcimonie

șansa unui zar aprins de o

aprigă veleitate.

Arhiva

February 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728