Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

8 March 2023
Autor

Vittorio Sereni

 

UN DINCOLO DE POEZIE*

 

(P. Salinas –  P. Celan)

 

Înainte de toate trebuie să ne punem de acord asupra titlului acestei convorbiri. Ce anume am dorit să indicăm vorbind de un dincolo de poezie? Răspunsul ar putea fi: am înțeles să desemnăm poezia ce merge dincolo de ea însăși fără a înceta prin aceasta de a fi poezie ori cel puțin ca valoare ființând în sine însăși; la alții pur și simplu refuzul de forme știute și cucerite în scopul de a le substitui cu altele. În cazurile cele mai autentice, se pierde orice aspect de operație literară și, în aparență, căutarea însăși a unui rezultat estetic. Scopul ori obiectivul transcende limitele normale ale acestuia. În anumite cazuri operația se pune ca operație spirituală în raport cu tensiunea unei particulare experiențe interioare; la alții are ori ar vrea să aibă urmări asupra acțiunii practice până a asuma o greutate și un semnificat politic. În primul caz un limpede și angoasant ascendent e cuprins în numele lui Rimbaud; în cel de-al doilea în cel al lui Maiakovski. Ia parte la unul ori la altul dintre aceste aspecte ori a avut faze ale propriei opere și ale propriului mod de a acționa în ambele direcții un poet precum René Char.

Există cazurile în care devine mai dubioasă din partea criticului și a cititorului aplicarea unei măsuri strict estetice, întrucât scopul pare străin mijloacelor aparente și pe de altă parte nu-i poate respinge uzul, adică implicarea mijloacelor care într-un anume sens s-ar dori să fie înlăturate după ce i-ar fi alterate ori deformate. Contează asupra acestor situații și marchează de cele mai multe ori sfârșitul aventurii amenințarea tăcerii totale: ori umbra paradoxului prin care, fie în privința căutării unei realități substitutive, fie în cea a unei traduceri a poeziei într-o acțiune capabilă să schimbe realitatea, se suprapune la urmă, încă o dată, ca realitate unică și supraviețuitoare, poezia. Cele două exemple pe care le-am ales de această dată: Pedro Salins, de o parte, Paul Celan de cealaltă, nu au în comun altceva decât intransigența experiențelor respective, excepționalitatea care pe diverse căi o propun cititorului. În rest, sunt cu totul diferiți fie ca fapt de arii culturale și lingvistice, fie prin perioada în care opera lor s-a dezvoltat. Despre poezia lui Pedro Salinas, madrilen, născut în 1891, decedat în exil la Boston în 1951, spune Vittorio Bodini, eminentul său traducător în Italia, că ea reprezintă fabuloasa proiecție în intimitatea cea mai adâncă, întra-atât încât să fie poezie nu doar metafizică, ci de-a dreptul metapoetică. În traducerea lui Bodini citesc o poezie foarte dragă mie încă de pe când am descoperit-o împreună cu altele în antologia de lirici spanioli îngrijită de Carlo Bo în 1941 pentru editura „Corrente”:

 

EU NU TE VĂD

 

Eu nu te văd. Știu bine

că ești aici, că ești în spatele

unui perete fragil

de cărămizi și de var, la îndemâna

vocii mele, dacă eu te-aș striga.

Dar eu nu te voi striga.

Te voi striga mâine,

când nemaivăzându-te,

mă voi gândi că tu ai fi

aici aproape, alături de mine,

și că ar ajunge ca azi vocea-mi

pe care n-am voit s-o dau ieri.

Mâine… când însă tu

departe vei fi, dincolo

de un perete fragil

de vânturi, de ceruri și de ani.

 

Într-un mod încă simplu față de alte poezii se manifestă aici o constantă a poeziei lui Salinas: abolirea imediatului vizibil și sensibil în tensiunea spre ceva ce îl transcende. Trăim între aparențe, ne pasionăm de ele, ne lăsăm stăpâniți de ele, cuceriți, batjocoriți, copleșiți. Adevărul e altundeva, îl putem percepe prin indicii că aparențele se află acolo spre a le reprezenta, deseori înșelătoare, atât cât tocmai pe reversul său trebuie să căutăm cât contează și cât rezistă ori poate rezista în noi. Se ajunge la ființă trecând prin existență cu condiția de a recunoaște substanțiala ne-ființă a acesteia; cu condiția mai ales de a ști că nimic din ceea ce ne stă dinainte ori în jur ori alături nu e cu adevărat stăpânit de noi. Vântul care suflă într-un film, într-o poveste departe de noi cât poate fi ceea ce se dezfășoară într-o peliculă cinematografică, e mai adevărat decât acela care ne-a lovit în față cu puțin timp în urmă, ori mai demult, în trăirea noastră clipă de clipă; dar viețuiește în depărtarea sa, în solitudinea sa, e cu atât mai adevărat cu cât de puțin ne aparține. Astfel în poezia care are ca titlul Far west:

 

Ce vânt la opt mii de kilometri!

Nu vezi cum totul zboară?

Nu vezi părul zbârlit

al amazoanei Mabel

ce mijește ochii limpezi

ea, vânt, contra vânt?

Nu vezi perdeaua tremurătoare,

frunza ce macină

și solitudinea dintre ea și tine

de vânt?

Da, îl văd.

Văd și nimic mai mult.

Acel vânt

e de prin alte părți,

într-o seară îndepărtată

de meleaguri ce nu le-am călcat.

Și tulbură ramurile

fără un unde,

sărută buzele

fără a le cuiva.

Nu mai e vânt, e portretul

unui vânt ce-a murit

iar eu nu l-am știut,

și acum e îngropat în vastul

cimitir din zări

bătrâne, din moarte zări.

Îl văd, dar nu-l aud. 

E-acolo, în lumea sa,

vânt de cine, acel vânt.

 

În poezia lui Salinas s-ar putea decupa un canțonier de iubire, însă ea chiar e aproape în întregime un canțonier de iubire. Dar, atenție, sui generis, proprie, aș vrea să spun, lui Marcel Proust. (Și de data asta nu e o întâmplare că Salinas l-a tradus pe Proust în propria limbă).

Adică: misteriosul „tu” căruia i se adresează se află la sfârșitul unui proces de descompunere, de deshumări, de despuieri ale fizicității, de substanțială acceptare pe care nimic, persoană ori lucru, nu o poate cu adevărat poseda. Moartea traversează viața care, ucigând clipele, orele, anii care din când în când ne-a făcut să credem că sunt vii.

Viața se recompune la sfârșit, altundeva, într-un alt timp, printr-o serie de dedublări. E recunoscută ca atare doar prin succesive nerecunoașteri decât în momentul în care am privit, atins, închipuindu-ne că privim și atingem, că posedăm ceva viu și real. Dau aici un exemplu extrem de sugestiv, al fazei negative a procesului pe care am încercat să-l descriu:

 

MORȚI

 

Mai înainte a fost în vocea că te-am uitat.

Dacă azi aici ai vorbi,

lângă mine,

aș întreba: „Cine e?”.

Apoi a fost rândul pasului tău.

Și de în vânt acum cu carne

mă-nlătură o umbră,

eu nu știu dacă tu ești.

Întreagă frunze pierdut-ai puțin câte puțin

în fața unei ierni: privirea a fost, surâsul,

culoarea rochiei, numărul

pantofilor.

Tot mai mult te sfâșii:

carnea ți-a căzut, trupul.

Și mi-a rămas din tine, șapte litere, numele.

Continuai în el să trăiești;

tu, agonizând cu disperare.

în ele, suflet și trup.

Oasele, conturul,

vocea ta, râsul tău, șapte stinghere litere.

A le spune de-acum, în tot doar trupul tău.

Am uitat numele tău.

Acum cele șapte litere sunt încâlcite,

nu se mai recunosc.

Trec afișe pe tramvaie; litere

se aprind în culori în noapte,

se duc pe plicuri și spun

alte nume.

Acolo vei merge și tu,

deja descompusă, sfâșiată de-acum și imposibilă.

Tu vei merge, numele tău, ce tu erai,

înălțată

până la ceruri nătânge,

într-o glorie abstractă de alfabet.

 

Trec acum (și să mi se ierte inevitabilul schematism) la exemplul pozitiv,

ori mai exact reconstructiv, de recuperare:

 

A DOUA VIAȚĂ

 

Sigur, te-ai născut când mi s-a șters

forma ta,

Cât timp te-am amintit,

cum moartă erai!,

închisă-ntre hotarele tale.

Puteai fi urmărită

ca pe un atlant, prea-nseninato,

la nord

cu vocea uscată, boreală,

lâncedă, părăsită, la sud,

pe litoral, surâsul.

Trăiai, pe cât de ajuns,

în culoarea ta, gesturile tale,

închisă între măsuri.

Dar într-o zi de noiembrie,

ți-ai lăsat goale atlasele,

ți s-au șters frontierele,

ai dispărut în amintire.

Erai, de-acum, fără hotare,

pierdută în neamintire.

Și a trebuit să te inventezi

– a fost în a doua zi –

nouă,

cu vocea ta ori fără,

cu carnea ta ori fără carnea ta.

Era totuna.

De-acum a mea erai, neputincioasă

să trăiești așa fără mine.

Pe măsurile mele dinăuntru

te duceam, Afrodito,

desăvârșită din uitare,

vergină și nouă, ivită

din uitarea formei tale.

 

Prim urmare, doar poezia poate da ori reda realitate ființelor? Nimeni, azi, ar repeta-o și nu știu dacă Salinas s-ar pierde într-o afirmație de acest fel. E de reținut totuși ce spunea el – și e asta e ce contează – despre mișcarea, despre regula internă a poeziei sale: „Poezia e o aventură spre absolut. Se ajunge mai mult ori mai puțin aproape, își face mai mult ori mai puțin drum, asta e totul. Trebuie să lăsăm aventura să alerge, cu toată frumusețea riscului, a probabilității, a jocului”.

 

Și iată-ne la ceea ce pare cu adevărat un caz-limită de nu cumva cazul-limită în absolut al poeziei contemporane, Paul Celan. Mă grăbesc să spun că nu voi îndrăzni nici măcar pe departe să ajung la esența, la inima poeziei sale. Mă mărginesc să propun cazul, destul de proaspăt în Italia, în afară de studioșii de contemporanistică germană. O selecție în volum a poeziilor lui Celan a apărut întâia oară la noi în colecția mondadoriană „Lo Specchio” în îngrijită de Moshe Kahn și de Marcella Bagnasco. Însă numele și opera lui Celan se bucurau deja de faimă europeană, chiar mondială. Celan, care și-a pus capăt zilelor prematur aruncându-se în Sena în jurul lui 16 aprilie 1970, se numea în realitate Pal Antschel și se născuse în 1920 la Cernăuți din părinți evrei de limbă germană. Cernăuți se află în Bucovina, adică în unul dintre acele teritorii cheie care au suferit mult, între căderea imperiului habsburgic, încorporarea în România, ocupația nazistă și apoi cea sovietică, a invaziilor și depărtărilor, pe scurt a tragediei ce s-a abătut asupra Europei în cursul acestui secol. Își pierduse pe ai săi în câmpurile de concentrare, a cunoscut muncile forțate ș deci exilul, mai întâi la Viena și în sfârșit la Paris unde locuia stabil începând din 1948 până la moarte. Datele acestea sunt importante nu pentru ca evaluarea operei lui Celan să fie făcută în lumina lor; ci pentru că ar fi dificil și chiar nedrept a nu ține seamă de cadrul pe care ele îl alcătuiesc. A scris un critic: „sună ridicol și blasfemator a repeta continuu locul comun al experienței lagărului nazist fiindcă aici nu atinge nici măcar umbra unui denunț….pentru aceleași motive trebuie eliminată imediat discuția despre condiția de evreu. Faptul că Celan s-ar sinucis la Paris acum câțiva ani contribuie la repetarea nelegiuirii autobiografice doar fiindcă prea mulți critici ori pur și simplu cititori nu s-au eliberat încă de o idee romantică a poeziei”.

Asta nu înseamnă – spun eu – că, dacă nu de sinucidere, nu e cu putință și nici nu ar trebui făcută abstracție de puternica premisă constituită de datele la care m-am referit fiindcă ele sunt în directă relație fie cu tipul de cultură fie cu particularul și dramaticul raport pe care autorul îl întreținea cu limba folosită de el: germana.

O spune cu deosebită limpezime și cu multă putere persuasivă Claudio Magris introducând un discurs referitor la o altă carte: „Paul Celan, poetul pe care tocmai săptămâna aceasta cititorii italieni îl descoperă în întreaga sa tragică și ermetică măreție, știa că limba mamă, germana, era limba  asasinilor mamei sale de către naziști. Printre multele violențe dezlănțuite de războiul mondial există și pierderea unei patrii spirituale pentru milioane de oameni… întregi grupuri de oameni transferați la mii de kilometri distanță de propria limbă ce nu mai coincide cu aceea a realității care o înconjoară”.

Avem adică o dublă sciziune perceptibilă întâi de toate la scriitori: de o parte limba în care se exprimă nu mai e identificabilă cu cea folosită în existența cotidiană. Continuă Magris: „Sciziunea aceasta a lovit mai ales marea simbioză culturală ebraico-germană: exilatul sau supraviețuitorul german ori austriac de origine ebraică a pierdut pe veci spontana identitate dintre propria limbă și propria lume, chiar dacă numai în acea limbă el poate continua să spună drama propriei lumi, chiar dacă numai în acea limbă mamă el poate continua, precum Celan, să-și spună oroarea prin limba asasinilor mamei sale”.

Acesta e cadrul ori dacă dorim mobilul existențial la care trebuie readusă, ca fundal natural al său, figura lui Celan; însă trebuie spus și că un echivoc despre arta sa se poate ivi în a distinge într-un atare cadru ori mobil obiectul constant și exclusiv al poeziei sale. Dacă așa a fost – spun ca obiect și nu ca presupoziție – a fost cu totul o singură dată și într-un anumit sens o dată pentru totdeauna, într-o poezie devenită faimoasă încât să-l deranjeze, cum deseori se întâmplă, pe autorul însuși pe drept cuvânt în poziție de refuz în a se vedea cu insistență reprezentat de un unic text.

Titlul acestei poezii în italiană:

 

Fuga di moarte

 

NERO latte dell’alba

lo beviamo la sera

lo beviamo a mezzogiorno e al mattino

lo beviamo la notte beviamo e beviamo

scaviamo una tomba nell’aria là non si giace stretti

Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive

che scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete

lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai [suoi mastini

fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra

ci comanda ora suonate alla danza

 

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera

beviamo e beviamo

Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive

che scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete

I tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell’aria

[là non si giace stretti

Lui grida vangate più a fondo il terreno voi e voi cantate e suonate

Impugna il ferro alla cintura lo brandisce i suoi occhi sono azzurri

spingete più a fondo le vanghe voi e voi continuate a suonare

[alla danza

 

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera

beviamo e beviamo

nella casa abita un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete

i tuoi capelli di cenere Sulamith lui gioca con i serpenti

Lui grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro tedesco

lui grida suonate più cupo i violini e salirete come fumo nell’aria

e avrete una tomba nelle nubi là non si giace stretti

 

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte

ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco

ti beviamo la sera e la mattina beviamo e beviamo

la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro

ti colpisce con palla di piombo ti colpisce preciso

nella casa abita un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete

aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell’aria

gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco

 

i tuoi capelli d’oro Margarete

i tuoi capelli di cenere Sulamith

 

 

Tangoul Morții**

 

Laptele negru din zori îl bem când e seară

îl bem la amiaz îl bem și la noapte

îl bem și îl bem

săpăm o groapă ‘n văzduh și nu va fi strâmtă

Un om stă în casă se joacă cu șerpii și scrie

el scrie ‘n amurg în Germania, Aurul părului tău Margareta

scrie și iese în prag scapără stelele ‘n cer el își fluiera cânii

evrei-i și-i fluieră el poruncă le dă ca să sape o

groapa ‘n țărână poruncă ne dă să cântam pentru dans

 

Laptele negru din zori te bem când e noapte

la amiază te bem te sorbim dimineața și seara

te bem și te bem

Un om stă în casa se joacă cu șerpii și scrie

el scrie ‘n amurg în Germania Aurul părului tău Margareta

Cenușa părului tău Sulamith o groapă săpăm în văzduh și nu va fi strîmtă

 

El strigă săpați mai adânc iar ceilalți cântați

arma o ‘nșfacă, o flutură, albaștrii i-s ochii

sapați mai adânc iar ceilalți cântati pentru dans mai departe

 

Laptele negru din zori te bem când e noapte

te bem la amiaza și seara te bem

te bem și te bem

un om stă în casă, aurul părului tău Margareta

cenușa părului tău Sulamith el se joacă cu șerpii

El strigă cântați mai blajin despre moarte căci moartea-i un meșter german

el strigă plimbați un arcuș mai cețos pe viori veți crește ca fumul atunci

veti zace ‘ntr’o groapă în nori și nu va fi strîmtă

 

Laptele negru din zori te bem când e noapte

te bem la amiaz e moartea un meșter german

te bem dimineața și seara te bem și te bem

e moartea un meșter german albaștrii i-s ochii

cu plumbul te împroașcă din plin și adânc te lovește

un om stă în casa aurul părului tău Margareta

cânii spre noi și-i asmute ne dăruie-o groapă ‘n vazduh

se joaca cu șerpii visând e moartea un meșter german

 

aurul părului tău Margareta

cenușa părului tău Sulamith

 

(1945)

 

Însă spre a ne întoarce la obiectul conversației, adică la acel dincolo, la excesul din titlu, ar trebui să citim alte și alte lucruri. Celan se mișcă de la o lume fărâmițată, dar nu se limitează să vorbească despre această fărâmițare. Se poate vorbi de o corespunzătoare dezagregare a limbii pe care el o folosește, dar în același timp trebuie sesizat fluxul energetic ce străbate o atare dezagregare și introduce în el pe insolite căi o sarcină pozitivă. Mai ales în cazurile precum acesta măsura frumosului și a urâtului, a poeziei și a non-poeziei, se revelează foarte ușor ca insuficientă, străină naturii experienței înfruntate de autor. „Fenomenul Celan”, scrie bravul nostru germanist, Roberto Fertonani, „rămâne un exemplu irepetabil, un caz-limită al efortului poeziei moderne de a se elibera de valoarea semantică uzuală, spre a se institui ea însăși la nivelul realității, al unei realități tot mai enigmatice, în care actul de a vibra al sentimentului se pierde fără ecou în palidul unui spațiu gol, lipsit de orice lumină, de orice transcendență. Cu toate acestea Deus absconditus  – ascuns fiindcă inexistent – e figura omniprezentă în magma unei naturi ce-și trage limfele sale din obiectele concrete, care au pierdut semnificatul lor uzual spre a-i conferi un altul, de metaforă sau de simbol”.

Fluxul energetic e cel de care vă vorbeam aici. Și mai explicit Peter Szondi, unul dintre cei mai autorizați exegeți ai lui Celan, afirmă:

„Poezia încetează să fie mimesis, reprezentare, ea devine realitate…text care nu mai urmează o realitate, ci se proiectează pe sine însuși, se constituie în realitate”.

Am făcut abuz – și mă scuz pentru asta – de citate ale altora fără a da alte exemple poetice. Dar în fața fenomenului care este poezia lui Celan devin tot mai grave perplexitățile privitoare la lectura pe textul originar. Despre Celan, despre acest caz-limită, nu am dorit să ofer altceva decât o știre abia orientativă, care totuși ar vrea să fie o invitație să se cimenteze cu textul însuși. Ar fi – ori va fi – o experiență a noului, din acelea ce recompensează la distanță, foarte asemănătoare cu aceea împlinită de mine la vremea sa și de care v-am vorbit, cu Allegria lui Giuseppe Ungaretti.

* Dintr-o conversație de estetică susținută la 27 mai 1980 la Fondazione „Corrente”, editată în „Incognita”, a. 1, n. 1, 1982, pp. 47-62, și în „Poetiche”, fasc. 3, 1999, pp. 331-351.

Nota tr.: textul e parte a conversației cu titlul „IL LAVORO DEL POETA” / „LUCRAREA POETULUI”, întâia, de natură mai apăsat teoretică, consacrată, în mare parte, poeților Ungaretti, Seferis, Ponge. Trebuie făcută precizarea că titlul românesc traduce termenul adverbial italian oltre căruia articolul îi conferă statut de substantiv.

** În traducerea lui Petre Solomon. (n. ns.).

Arhiva

March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031