Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

Omagiu italian lui Valer Dellakeza

5 December 2021
Autor

Valer Dellakeza

 

È una vera fortuna per un regista incontrare attori come VD, artisti capaci di trasformare la materia in spirito. La barriera insormontabile della lingua non è più tale davanti alla sua arte della recitazione ed è per questo che non ho ritenuto necessario utilizzare i sottotitoli durante la sua mirabile interpretazione del Profeta Geremia nel mio ultimo spettacolo Bros. Tutti  gli spettatori, nei diversi paesi europei visitati da Bros, sono in grado di “sentire” e provare l’emozione della parola oracolare che sembra essere qui vibrata per la prima volta. E questo è possibile perché VD utilizza il linguaggio universale compreso da tutti: l’arte della modulazione dei toni, della pausa, delle armoniche che i gesti e la voce producono, colpendo diretti il cuore con quell’intensità indipendente dall’intelletto.

Solo i grandi artisti lo sanno fare. Valer Dellakeza è uno di questi e io sono stato fortunato a incontrare nel mio cammino un artista così grande.

Romeo Castellucci

 

Valer Dellacheza

 

Pentru un regizor e un mare noroc să întâlnească actori ca Valer Dellakeza, artiști capabili de a transforma materia în spirit. Bariera de nedepășit a limbii nu mai rămâne la fel în fața artei sale de a recita și din acest motiv n-am considerat necesar să folosesc subtitrări în timpul mirabilei sale interpretări de Profet Ieremia în ultimul meu spectacol Bros. Toți spectatorii, în diferite țări europene vizitate de Bros, sunt în grad de a „simți” și proba emoția cuvântului oracular ce pare să fie aici înălțat pentru întâia oară. Și aceasta e posibil fiindcă Valer Dellakeza folosește limbajul universal înțeles de către toți, arta modulării tonurilor, a pauzei, a armonizărilor pe care gesturile și vocea le produc, atingând nemijlocit inima cu acea intensitate independentă de intelect. Sunt marii artiști ce știu s-o facă. Valer Dellakezza e unul dintre aceștia și eu am fost norocos să întâlnesc pe drumul meu un artist atât de măreț.

Romeo Castellucci: Bros

Bros è uno spettacolo corale. Bros è uno spettacolo violento. Bros è uno spettacolo che lascia esterrefatti. Bros è uno spettacolo che fa uscire da teatro diversi da come si è entrati che tu l’abbia odiato o amato. Bros è un quadro, o meglio, un insieme di quadri che si susseguono e ti portano in un mondo dell’immaginario che credevi di aver perso. Ritrovi Marat e Beckett, ritrovi suoni d’organo e odori d’incenso, ritrovi violenza e una luce di speranza nell’innocenza .

Sul palco attori non attori, guidati da indicazioni invisibili dettate in auricolari. L’apoteosi del teatro, senza spiegazioni, senza tramă. Un’atmosfera collettiva che porta un mondo creat sul palcoscenico al publicului che si sente coinvolto, che ha paura, che prova dolore, che è circondato da soldati che gli puntano la pistola addosso e sparano. Bros non a definizione o explicazione, non sta in nessuna casella sau schema. Bros è OVO.

Francesca Rigato

Romeo Castellucci.

Bros e un spectacol coral. Bros e un spectacol violent. Bros e un spectacol ce ne lasă năuciți. Bros e un spectacol ce ne face să ieșim din teatru diferiți față de cum am intrat fie că tu l-ai urât ori iubit. Bros e un tablou, ori mai bine zis un ansamblu de tablouri ce se succes și te poartă într-o lume a imaginarului pe care credeai că l-ai pierdut. Regăsești pe Marat și pe Beckett, regăsești sunete de orgă și arome de lumânare, regăsești violență și o lumină de speranță în inocență.

Pe scenă actori neactori, călăuziți de indicații invizibile dictate în căști. Apoteoza teatrului, fără explicații, fără tramă. O atmosferă colectivă ce aduce o lume creatoare pe scenă publicului care se simte implicat, care are spaimă, simte durere, ce e înconjurat de soldați ce le pune pistolul în spate și trag. Bros nu are definiție ori explicație, nu se află în niciun sertar ori în vreo schemă, Bos e OU.

 

Francesca Rigato

 

 

 

 

 

 

Arhiva

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031