Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

Poeme

16 December 2011
Autor

Intermezzo cu figurine de ceară

N-are vocaţia scribului. Cu un veac în urmă, şi-a pierdut mâna dreapta într-un duel cu crini galbeni de gelozie. Şi poezia nu e o vacă de muls. A învăţat asta abia când a trebuit să substituie prima metaforă cu o metonimie cioplită în lemn. În rest, dealul e-aproape, crucea încă mai trebuie şlefuită. Trebuie să strălucească pentru suferinţa prenatală. Şi ciobul e acolo pregătit pentru jertfă. Silaba întârzie la prânzul princiar al sabatului neîntinat. Voi fi acolo – zice. Vor fi acolo – zic – dar nu pentru căinţă. Nu pentru răzbunare. Nu pentru obol. Nu pentru mântuire. Pentru milă şi pentru sfârşitul care şi-a încheiat lucrarea Verbului. Lucrarea sa asupra Verbului. Şi scribul (ciung şi cocoşat de nemăsuri şi vrăji îngăduite numai vizitatorilor) va plânge subtil tremurul caligrafiei celuilalt. A nimănui. De fapt…

 

 Viţa de vină

margine cu perdeluţe la geam. cu untdelemn

sărac prin scorburi invadate de melci. Flamura

îndoielii pe o creastă de gând învins. eşecul pânzei

în trestirişul unui discurs ce şi-a pierdut începutul.

şi vara buimacă incendiind carnea şi apa şi cruzimea

şi acel finestrino al morţii prin care copilul bâiguia

prisosul vorbei tainice. ce s-a ales de braţul gol

al pâinii aşteptând la capătul aleii de roze murinde.

era marginea care purta în mari coşuri de trandafiri

urmele săpăturii adânci în magma milei. şi dincolo

de ea abisul care ne privea precum zarathusta

o rudă îndepărtată.

 

 Intermezzo cu miezuri de nucă

sic itur ada astra. am îndurat apocalipsa fiindcă am clădit-o. nu din cuvinte. nu din marmoră de Carrara. nu din lutul – oricum păcătos şi prea singur – ci din crimele asupra atâtor semne pe care le-am descoperit pe drumul dintre strigăt şi durere, dintre urlet şi rană. Împăratul nu se afla acolo spre a semna edictul asupra ultimei demisii a scribului: care n-a mai îndurat vestirea. Ştreangul era foarte aproape. La îndemână. Litera strălucea în apusul clandestin al unei odihne neîngăduite. Măsura şi răsura, echilibru precar – boală cu miezuri de nucă pe marginile ei de velur roşu. şi dacă nu m-am oprit acolo în accidentul Întâmplării a fost şi pentru că, mai în josul paginii, creştea acolada supliciului: crudul borţos al semnăturii indescifrabile, aluatul indicibilului. Unde să fi fost Poezia în tot acest timp în care orăcăitul broaştelor lansau spre cer proiectile de hieroglife? Simboli al bivio. Soft impardonabil cu guler alb mustind de o cerneală nemaivăzută.

 

Selva oscura

Am cutreierat vântul cu funia pe grumazul cuvântului

Şi secara din ochii tăi stăruia în acvila orei mai pură ca nicicând.

Nu ne vedeam din cauza febrei.

A luminii care venea din cutele bolii.

Şi era caldă plimbarea şi cald somnul ariciului

pe întinderea poemului

Beat de ultima ta răsuflare. Pe dealuri mureau în ţipăt scurt

Anemonele toamnei celei din urmă. Eram beţi şi eram tineri

Şi în sânge se cheltuia ardoarea de contrabandă –

nepreţuita iluzie.

 

Plugul înstelat al cerului din noi plămădea recolta

Cum briza însămânţează adesea în tâlharul de ocazie

Nu cruzimea ci mila crimei ce va urma.

Ne auzeam prin praful de pe tobele verii apuse

Plăgile vechi şi tinere încă: tăcerea era numai durere

Şi foame. Regeşti pustietăţi în hramul cutezanţei de a întoarce spatele

Pe ferigi coşcogeala leprosului anunţa marea logodnă.

Cu pământul ce nu ne părăsise niciodată.

Pe care niciodată nu-l vom lăsa din mâini.

Nu am avut o mare la îndemână, însă apele somnului inundau

Singurele visuri promise. Coşmaruri de înecaţi fără voie.

Gustul de a încheia ce începusem ne înstela. Pluteam.

Fructul copt în mâinile aprige

Ale celei care turma mâna putrezea în aurul serii.

Am văzut cum la răscrucea unde neantul o lua la dreapta

Crucea stătea înţepenită şi dreaptă.

În selva obscură a nimicului musteau neuitatele cânturi.

 

Şi nemuritorul se retrage

 Zice poetul la porţile umbrei unde salcâmi putrezi

Îşi alungă somnul lunecând în cuvinte mâloase.

Silaba ultimei metrici mai tremură încă pe prundul

Unduios al mării ce n-o să fie – care n-a fost să fie.

Întâmplarea e o petrecere o înduioşată aşteptare

În frica mâzgii cotropitoare. Să fii fericit astăzi –

Într-un astfel de sfârşit e o sfidare a cruzimii ce ne măsoară

Cu sângele ei rece şi încă demn de haruri străvechi.

Cavalerul cutreieră urma lăcustei. Verbul crapă.

Versul se lasă încet sub bruma harului nemângâiat.

Vom muri ieri – răsună pe poteci cu cerbi vinovaţi de-ntâlnire.

Care n-a fost a noastră. Mâine târziul va arunca deja

Sămânţa sfadei care-a cărat în nesfârşite convoaie

De vorbe tăcerea mieilor decapitaţi.

 

Purificare cu mucigai pe margini

 Lungă a fost iarna şi sticla fără îndurare şi strigătoare la cer

Zarva nebunilor şi crâncenă cea mai plăpândă dintre fiarele

Ţinutului. Ne citesc poemele mai vechi de un an. Pe noi care-am absentat. Pe noi, care ne-am cheltuit cealaltă cină.

Varul adoarme

Cu mâna la gură. Pudoarea mărului singur dă ocol grădinii

Devastate de melci uriaşi. Plăcerea ocoleşte gândul cel bun.

Pe ziduri urcă plăpând cărări sărate de prelungi rătăciri.

Unde-a stat umbra mătăsii nu vom şti poate niciodată. Neagra

Urzeală a mâinilor s-a strecurat între noi şi valul de sticlă.

Busola încă măsoară clandestinitatea crimei de ieri.

Paşii urieşeşti ai fiarei ne stau înainte. Şi înapoi

Capetele de bronz ale statuilor ierbii. Copilării fără scuturi.

Ierni fără adăpost. Ochiul tău dispare în centrul spaimei

Ce ne-a însoţit pân-aici. Moare la capătul ploii

O pasăre tânără şi nouă cum nu n-am mai văzut.

Arhiva

December 2011
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031