Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

Intemperanța ca stare poetică

19 March 2021
Autor

Intemperanța ca stare poetică

 

Intempestiv şi insurgent, în măsura în care ceea ce îi survine în imediateţea clipei sale cotidiene îi apare brusc ca o provocare a propriilor simţuri brusc alertate, Patrel Berceanu îşi poate, la fel de repede, converti orice stare umorală în opusul ei. Constatarea aceasta, derobată de orice pretenţie axiologică, n-are, fireşte, nici o relaţie cu poezia sa; ori are dacă, în ironismul abil camuflat sub pojghiţa fragilă a sintagmei sentenţios-subversive, realul, ontos-ul surprins în fragmentarismul disipat, capătă dimensiunea fantomatică a unei baricade ce se cere cu urgenţă asaltată şi anulată. Nu există, cred, o relaţie nemijlocită între poezie şi autorul ei, ca personaj (om de teatru, jurnalist oscilând între satira picantă, dar abil garnisită literar, şi foiletonul de o exactitate evaluatoare surprinzătoare pentru un spirit mai curând contestator prin definiţie), ci doar una indirectă: poetul pare parcimonios cu propriul scris, blocat, mi se pare, de exigenţe supradimensionate, ori numai în căutarea acelei predispoziţii în care versul (şi poemul) au prins conturul vânat în vizuina în care zăcea, neştiut, resortul creativ însuşi.

Inteligent, vivace până spre exces, sentenţios cu o facilitate uneori dezarmantă, mereu însă conservând o maree de lirism, în viaţă ca şi în artă, autorul Sentimentului baricadei s-a decis, cu puţin timp în urmă, să-şi antologheze[*] volumele publicate (patru la număr apărute în decurs de peste un sfert de veac), adăugând, fireşte, şi câteva noi. O antologie, cum se poate deduce, de etapă, necesară cu atât mai mult cu cât, aşa cum anticipam, Patrel Berceanu se înscrie în categoria celor care, paradoxal, nu s-au grăbit, după 1990, să solicite editurile, multe şi încă atâtea conjuncturale. El este însă un poet remarcabil, creator al unui stil, oricât de dificil clasificabil, urmând, sinusoidal, o linie a lirismului românesc ce pleacă din muntenismul antonpannesc jovial, trece prin Urmuz interferând experienţele surrealiste şi ajunge dincoace de Nichita şi Sorescu. Un optzecist, totuşi, însă nu doar prin vârsta biologică, ci mai ales prin anticiparea ironiei bufe, cu valenţe precis direcţionate spre calambur şi contestaţie.

În primele sale poeme, descripţia (falsă) făcea inutilă metafora savant pregătită în laboratoarele poeticii manieriste; brevitatea obligă la stilul apoftematic, sentenţios: „acum poezia se naşte din ce nu gândeşti / lucruri născute în genunchi”; sau: „fiindcă e bun Dumnezeu / mereu mă împiedică să scriu / acel vers capital”… Iar cum versul acela capital (o ştie, desigur, poetul înaintea tuturor!) e exact cel ce nu se va scrie niciodată, poate de-aici provin şi întârzierile lui Patrel Berceanu, etapele sale de văduvie îndelungată, de nu chiar obstinaţia de a nu scrie sau publica oricând şi orice. Poet, în bună parte cu un simţ dezvoltat al civismului, autorul Poemelor în mărime naturală (din 1983) stârnea, atunci mai mult decât azi, interes şi surpriză la lectură, aprindea îngrijorări pe la urechile supraveghetorilor de conştiinţe, declanşând nu o dată veritabile scandaluri. Poeme precum cele din ciclul „Dragă mătuşă Europa” incitau atunci la o lectură „grilată”, însă şi acum, chiar dacă dintr-o perspectivă aproape opusă, alimentează un surâs de condescendenţă, fie aceasta oricât de vinovată încă: „în precedenta noastră epistolă / îţi mulţumisem pentru sfaturi şi pentru / pliantele-acelea minunat colorate / le-am dăruit copiilor să-şi facă din ele hăinuţe / şi femeilor să gătească din ele bucate / acum darurile matale trimise cu avionul / ne-au depăşit toate aşteptările / şi ne-am împodobit pridvoarele caselor / uliţa mare şi toate gările”.

Nu-ţi rămâne, în dispreţul oricărei tentaţii de analiza „conţinutistică”, decât să te întrebi, urmuzian, care „acum”? Acum de atunci? Sau acum de acum? Fiindcă, dacă nu mă înşel, pliantele-acelea ca şi darurile trimise cu avionul făceau referinţă la episodul post-cutremur ’77, or, între timp, Europa şi-a investit de-a dreptul statutul oficial de …mătuşă. Cu pliante, daruri şi exigenţe, de mătuşă forţoasă, cu tot.

În altă zonă / zare a poeziei sale, autorul atinge direct corzile vibrânde ale unui lirism în care capacitatea de a-şi reprezenta dincolo-de-realul cade nemijlocit pe o ştiinţă a versului (acea poiesis pe care insistă azi „noile” critici): „într-o prea curată lumină / şi cu ceea ce mai ştiam / despre fericire / trăirăm o astfel de dimineaţă: / limpezindu-se ultimul vis / precum o «apropiere de lacrimi» / se întorceau zorii în cetate / cu veacul legat de picioare, ceea ce ni se păruse / că seamănă uimitor / cu plânsul unui bărbat: // era un copac prăbuşindu-se / ruşinat / sub rouă // şi atât de multă lumină de parcă / o tânără nevastă / ar fi adus pe lume un prunc orb”.

Treptat, poezia pare a abandona (deşi niciodată definitiv) brevitatea unui anume ermetism (nu cred că s-ar putea vorbi aici de o lecţie ungarettiană), lăsând loc poemului confesiv, în care cotidianul se insinuează ritos în magma versului, iar derizoriul devine obiect de studiu anatomic, cu paranteze inter-textuale şi uşoare debuşeuri demitizante, ca în admirabilul poem cu titlul „Nervi din mătase originală”: „dac-aş şti că norocul mă iubeşte cât de / puţin zău că nu mi-aş lua-o prea tare-n cap / cât să urnesc nişte lucruri din loc lucruri / pe care şi eu şi prietenii mei le socotim imperfecte / dar urnibile, n-ar strica o listă de / preţuri a vieţii, noi ne-am strădui să le / îngheţăm niţel chiar de-ar fi să ne frigem degetele / lucră, bag seamă cu nervi din mătase originală / ce mai generaţie de ispravă suntem şi noi doamne / cum mai despuiem cuvintele în sunete şi sunetele / cum le mai spoliem de sensuri (oedip n-a / lucrat mai fin cu proprii lui ochi) mai cunoaştem / o mulţime de istorii reprobabile şi pline de învăţăminte / cu lacrimi straşnic cositorite / desigur o generaţie de ispravă suntem şi noi”.

Risipitor cu propria-i vocaţie, lăsându-şi destinul să facă naveta între teatru şi jurnalistică, între programator de manifestări culturale strict proiectate în geografia deseori ignară a locului, Patrel Berceanu pare încă a se lăsa aşteptat în gara în care poezia i-a conservat un loc sigur. Şi, poate, de invidiat.

iunie 2004

[*] Planetă de poet, Craiova, Editura MJM, 2003.

Arhiva

March 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031