Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

Trama unei saga şi timbrul unei epopei de descendență virgiliană

25 April 2020
Autor

O carte impunătoare, cantitativ (peste o mie de pagini distribuite în două volume), dar şi calitativ, prin densitatea aproape liturgică a unui discurs pliat, într-o rară şi fascinantă sintonie, pe fapte, acte, evenimente glorioase de istorie românească. Şi toate decontate în seama a două neamuri voievodale pe cât de invocate şi evocate pe atât de drămuit valorizate în rostul conştiinţei noastre naţionale: Cantacuzini şi Brâncoveni, două stirpe regale, dar conturând, prin contaminare şi cu ajutorul insidioasei  soarte, o singură familie, cu ascendenţe bizantine şi descendenţe glorioase supravieţuitoare până spre contemporaneitate.

Mărturisesc că, dacă în mod norocos n-aş fi cunoscut-o pe autoare, Georgetta Florentza Marincu, al cărei har narator de recuperator de alte pagini umbrite ori încenuşate (cioburi, cum a preferat să le numească în titlul unei alte lucrări contând pe mai bine de două mii cinci sute de pagini) de Istorie, n-aş fi trecut, probabil, testul unei difidenţe avant la lettre.

Nonagenară, peste  doar trei luni, scriitoarea Georgetta Florentza Marincu, recâştigându-şi, după 1989, dreptul legitim la propria identitate, a sa şi a strălucitei sale familii de boieri luminaţi şi dedicaţi pământului natal, şi-a scos, din scrinul suspendat, dar niciodată înstrăinat, singurele unelte prin care, de fapt, reuşise să se salveze, în taină, de-a lungul unei lungi şi triste paranteze a propriului destin,: condeiul care nu tăcuse nici în anii de restrişte, ci trebăluise, tainic, la o operă gândită doar ca proiect, fără predictibilitatea – dacă nu vizionar-onirică – unei veritabile împliniri în act. Şi, astfel, pagini după pagini s-au regăsit, retopite şi reactivate, fără însă a-şi trăda nimic din resortul acelei unice semantici care fusese şi a rămas resuscitarea la viaţă a unor oameni, mai „mari”, ori mai umili, mai dotaţi intelectual ori chibzuitori ai darurilor pământului, cu întâmplările şi cu faptele lor, înălţate la justa dimensiune şi meritata lor valoare.

Am descris cu puţin timp în urmă intriganta-mi surpriză la contactul neprevăzut, întrucât sunt norocosul beneficiar al prieteniei autoarei, cu cartea proaspăt  ieşită de sub tipar, cu titlul, a cărui transparentă directeţe, „Cantacuzini şi Brâncoveni”, lăsa prea puţin să se intuiască, în succesiunea fluvială a celor o mie de pagini, freamătul unei limbi româneşti, neîndoielnic literare, decantate în naraţiuni de o acurateţe stilistică seducătoare. Puţin mai ofilit cititor, cum cred că mă găsesc, m-am temut că nu voi regăsi vechi resurse pentru a duce la capăt o lectură, bănuită, prin titlu şi prin cartea de vizită a autorului, într-un orizont cât de cât „specializat”, sau „arhivistic”. N-a fost să fie aşa. Căci, de la primele pagini, lectura şi-a găsit ritmul şi decantarea potrivite, iar lectura şi-a activat darurile ei de seducţie. E o performanţă: rară, într-o lume, a noastră, în care cetitul – act întemeietor al civilizaţiei noastre milenare, căreia, sper, nu-i vom trăi sfârşitul – pierde vizibil din impedanţa sa canonizată.

Ceea ce surprinde şi impune în cartea d-nei Georgetta Florentza Marincu este o fericită logodnă între eveniment/ întâmplare şi cuvânt / frază: între ontos şi logos, mai ales prin ştiinţa, slujită de harul limbii îndrăgostite, ca să împrumut o expresie conceptuală cândva în amplă circulaţie, de a distila, în retortele scriiturii, mostre lexicale şi sintactice din creuzetul uitat al codului cronicăresc din vremuri demult apuse.

Un test, acesta, nu doar cu o miză liminară, ci şi cu asumarea unui pariu pe care numai cine, refuzând ofertele unei retorici la îndemână, are cutezanţa de a trăi, fie şi pe durata actului scriptural, în magma reaprinsă a acelui cod expresiv care, astfel, devine, în sine, şi momentul însuşi al validării în perspectivă eminamente estetică.

Am găsit în succesiunea paginilor, distribuite ca nişte „hrisoave”, închipuite, desigur (admirabilă idee de a le marca doar spaţial şi temporal: probă a unui soi de „jurnal”, dar şi, la fel de bine, a unor mărturisiri memoriale), pasaje de o virtuozitate stilistică remarcabilă (descrieri într-un registru evocativ, cu tonalităţi de vechi ceaslov, a unor locuri, oraşe, lăcaşuri sacre, dar şi portrete ale unor personalităţi, Cantacuzini şi Brâncoveni, ca şi conţi şi prinţi europeni ori bizantini, cărturari şi slujbaşi anonimi) care o aşează pe autoare în galeria unor mari maeştri, autohtoni ori străini, ai unei literaturi de acest gen.

Şi, astfel, la finele unei lecturi metamorfozate într-un festin, re-câştigat, am revenit, nu fără o uşoară sfredelitoare stupoare, la o judecată de întâmpinare pe care o avansasem, în scris, cu peste două decenii în urmă, la întâiul contact cu scrisul şi cu personalitatea d-nei Florentza Georgetta Marincu. O carte cu trama unei saga şi timbrul unei epopei de descendenţă virgiliană.

O restitui cu sentimentul unei consonanţe ce transcende vârste şi epoci, decantând, cu o solemnitate intimă, plăcerea unei comuniuni al cărui suprem atestat e chiar literatura autoarei.

Habent sua fata libelli. Celebrul dicton latin îmi apare, în cazul isprăvilor literare ale d-nei Florentza Georgetta Marincu, nu doar un fel de memento cu valoare istorico-literară, ci şi o veritabilă cheie de lectură, de înţelegere şi de pariu exegetic. Întâi de toate, fiindcă, mai mult ca în alte numeroase, cunoscute ori nu, circumstanţe din vasta bibliotecă literară universală, în acest context marcat de o rară şi emblematică singularitate, destinul, al cărţilor, se transferă, până la fuziune, cu destinul creatorilor înşişi. Se conturează, astfel, o identitate într-o dublă şi semnificativă realitate organică şi osmotică, în care se şterge orice hotar dintre ficţiune şi realitate, dintre fantezia creativă şi faptele de hrisov istoriografic.

Arhiva

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930