Cesare Pavese și literatura română

Cesare Pavese și literatura română   Am avut ca prim resort spre Citeşte

EXEMPLARITATEA CA DESTIN LITERAR

Giacomo Prampolini și literatura română   Argumentul intervenției noastre e strâns conectată Citeşte

Crochiuri de vise întrerupte

Crochiuri de vise întrerupte     Un oracol în stufărișul verde surâde morții Citeşte

poeme regăsite vara 2017

am ajuns deja mâine   Nu găsesc drumul pentru că sunt în Citeşte

Bianca Maria Frabotta Poesie scelte da me / Poezii alese de mine

  „În lăuntrul nostru există o parte mută, apăsătoare ca o Citeşte

Un mio saggio su Andrea Zanzotto / Un eseu al meu despre Andrea Zanzotto

Un mio saggio su Andrea Zanzotto, rivista „LE MUSE” - Citeşte

Coșmaruri

Coșmaruri   Mamei memento al clipei despărțirii   Age quod agis –   Împușcătura din somn Citeşte

Un pensiero dantesco assolutamente attuale

Chiunque ragiona in modo così ripugnante da credere che il Citeşte

ALTE NOI POEME

LA UMBRA UNEI STRANII MELANCOLII   Pe bătrânica Veta a lui Buță Citeşte

Dante Maffia, Per Craiova... poeme

DANTE MAFFIA   Per Craiova*·   Ce e iubirea   Au încercat să ne învețe Ce e Citeşte

Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură

disidenţă vs. rezistenţă prin cultură Notă: Repropun aici o intervenție la un Citeşte

Davide Rondoni Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante

Davide Rondoni   Mișcarea poeziei, o lungă adnotare despre Dante Nostalgia mișcării   Commedia Citeşte

Alte noi poeme

  Săgeata lui Zenon   L-am întâlnit pe Kafka în miez de Citeşte

Un cinefil desuet: ispita anacronismului

În ciuda multor evidențe din îndeletnicirile mele de-a lungul unei Citeşte

Giuseppe Ungaretti Poesie / Poezii

  Poesie tratte da Dialogo 1966-1968   Poeme din volumul „Dialog” 1966-1968 È ora famelică   Strappati Citeşte

UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII

  Blog/Notes   George Popescu   UN MAGNAT ÎN SLUBA COMUNITĂȚII   (Un model terapeutic pentru maladiile Citeşte

Noi poeme noi

  Horrendus mundus   Nu mai alerga. Oprește-te, Lume: alertă de-acum și prea hazardată, Citeşte

Vittorio Sereni despre Salinas òi Celan

Vittorio Sereni   UN DINCOLO DE POEZIE*   (P. Salinas –  P. Celan)   Înainte de Citeşte

George Popescu

e se tremo è perché sento   e se tremo è perché Citeşte

Itaca

Itaca – la deviazione dall’equivoco? Una ipotesi di lettura poetica di Citeşte

CV

George Popescu

Născut: 20 februarie 1948. Bratovoieşti-Dolj. Studii gimnaziale în localitatea natală, studii liceale la Liceul „Carol I” din Craiova, studii universitare: Facultatea de filologie, specializarea română-italiană, Universitatea din Craiova, licenţiat în 1971 cu o teză despre Lucian Blaga; A activat ca profesor de liceu, jurnalist, apoi cadru didactic la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, titular al cursului de Literatură italiană modernă.

Activitate ştiinţifică:

  • Membru al Uniunii Scriitorilor din România
  • Redactor-şef al revistei „Autograf”.
  • Colaborator al revistelor: «Viaţa românească», «Luceafărul», «Ramuri», «Mozaicul», «Transilvania», «Sinteze», «Convorbiri literare», «Scrisul românesc», «Analele Universităţii din Craiova», seria filologie.
  • Membru în consiliul editorial al CILBELC (Centro Italo.Luso-Brasileiro de Estudos Linguisticos e Culturais) al Universităţii din Sao Paolo (Brazilia), colaborator permanent al revistei POESIA SEMPRE, a Bibliotecii Naţionale a Braziliei, din Rio de Janeiro.

Publicaţii:

I) Poezie:

Desprinderea de brumă, Craiova, Ed. Scrisul românesc, 1984.

Ştiinţa veselă, Constanţa, Editura Pontica, 1993, col. Euridice.

Magna Impuritas, Constanţa, Editura Pontica, 1997, col. Euridice.

Scrisori către lady Di, Craiova, Aius, 2003. Col. Genesis.

Sine nomine. Fluturi orbi / Farfalle cieche. Poeme. Ediţie bilingvă. Craiova, Aius, 2004.

– George Popescu-Marco Lucchesi. L’amicizia a quattro mani / Prietenie la patru mâini., ediţie bilingvă, Craiova, Editura Autograf MJM, 2005.

Caligrafia silenciosa, Curitiba-Berlim, Editora Leonardo, 2007 (Brazilia). Traducere în portugheză cu o prefaţă de Marco Lucchesi.

II) Eseistică / critică literară

Tensiunea esenţială. Metaforă şi revelaţie în opera lui Lucian Blaga. Constanţa, Pontica, 1997.

Poesia italiana del Novecento. Lineamenti, analisi stilistiche, note e commenti. Craiova, 1998.

Mecanica formei. Eseuri. Constanţa, Pontica, 1999.

Pier Paolo Pasolini. Ereticul corsar. Studiu monografic.  Constanţa, Pontica, 2000.

Marin Mincu. Eseu despre autenticitatea scriiturii. Buc., Editura Eminescu, 2000 . (Colecţia Eseuri).

Povara orfanităţii. Eseu despre poezia lui Mario  Luzi. Constanţa, Pontica, 2005.

Povara orfanităţii. Eseu despre poezia lui Mario  Luzi. Ediţie revăzută. Craiova, AIUS, 2007.

– Poesis vs Krisis: le aporie dell’indicibile. Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Claudio Magris, Vincenzo Consolo, Gunther Grass. Con una addenda su quattro artisti abruzzesi. Craiova, Ed. Sitech, 2006.

– Da Giovanni Verga ai nostri giorni. Percorsi didattici di letteratura italiana. Craiova, Ed. Sitech, 2007.

Provocarea indicibilului. Craiova, AIUS, 2007  

III) Contribuţii în volume colective:

1. De ce scriu… Constanţa, Pontica, 1996.

2. Lucrările Colocviului Interdisciplinar „Lucian Blaga”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa, cu eseul Blaga şi mitul modern al poeziei, pp. 129-158, Constanţa, 1996.

3. Canon şi canonizare, Constanţa, Pontica, 2003, pp. 106-114.

4. Între Hestia şi Hermes, în pp. 120-132. În lucrările Colocviului revistei Mozaicul cu tema „Fizionomia spaţiului public românesc”, Craiova, Aius, 2004.

IV) Contribuţii în Analele Universităţii din Craiova:

1. Lucian Blaga. Chipul Meduzei: aventurile reprezentării. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XVIII, Nr. 1-2, 1996. pp. 30-36.

2.  Giacomo Prampolini e la letteratura romena. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul 1997. pp. 258-262.

3. Italo Calvino şi „lecţiile” sale americane. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul 1997, pp. 382-383.

4. De la principii, la «enciclopedia» comunicării literare. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XIX, Nr. 1-2, 1997, p. 384-386. (Studiu despre Maria Corti).

5. Instrumentarul semioticii. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XIX, Nr. 1-2, 1997, p. 386-388.

6.  O nouă exegeză dantescă. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XX, nr. 1-2, 1998, pp. 393-396.

7. Renato Serra: asumarea condiţiei dilematice. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XX, nr. 1-2, 1998, pp. 327-332.

8. Dubla specularitate la Caragiale. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XX, nr. 1-2, 1998, pp. 363-365.

9. Italo Calvino: „profeţii” literare pentru mileniul III. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XXVI, nr. 1-2, 2004, pp. 196-200.

10. Vincenzo Consolo şi „chestiunea limbii”. În: «Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice. Literatură română şi universală. Anul XXVII, nr. 1-2, 2005 (în curs de apariţie).

11. Articol cu titlul Alice dietro il muro delle meraviglie.  În catalogul Ierofanie-archetipi /Hierofanii – arhetipuri, L’Aquila, 2004, Ed. Forum Artis, pp. 28-29.

12.  Lo sguardo bifronte di Giano. În catalogul Ierofanie-archetipi /Hierofanii – arhetipuri, L’Aquila, 2004, Ed. Forum Artis, pp. 32-33.

13. Tras-testualizzazione della materia. În catalogul Ierofanie-archetipi /Hierofanii – arhetipuri, L’Aquila, 2004, Ed. Forum Artis, p. 36-37.

14. Reinventando Icaro. În catalogul Ierofanie-archetipi /Hierofanii – arhetipuri, L’Aquila, 2004, Ed. Forum Artis, pp. 40-41

15. La scrittura navigante per un mare stretto di parole pietre. Comunicare la Covegno Internazionale su Vincenzo Consolo cu tema: LA VERTICALITA’ DELLA SCRITTURA, desfăşurat la Penne (Italia), în 24-25 noiembrie 2005. (Actele congresului se află sub tipar).

V) Participarea, prin comunicări, la trei din cele patru ediţii ale «Colocviului Interdisciplinar Internaţional “Eugeniu Coşeriu”, organizat de Facultatea de Litere şi Teologie a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, cu următoarele comunicări:

1). Textualism şi textualizare.

2). Lucian Blaga – şi paradigma gândirii europene din secolul XX.

3). Ion Barbu – aporiile poiesis-ului.

4). Postmodernism fără postmodernitate.

VI) Participări la congrese internaţionale:

1. Un convegno sulla letteratura mondiale. In: «Lettera dalla Biblioteca», Perugia (ITALIA), ottobre 1998, nr.18, p. 43-46.- Giacomo Prampolini e la letteratura romena.

2. Giacomo Leopardi e il Novecento europeo. In: „Atti del Convegno Internazionale in occasione del Bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi”. Bucureşti –Recanati, 1999.

3. «Convegno Cesare Pavese», Santo Stefano Belbo – Torino 2001 (La fortuna di Cesare Pavese nella cultura romena).

4.  Seminario internazionale «Giacomo Leopardi» – Recanati 1-15 septembrie 2001

5. Comunicare Gunter Grass ovvero il mondo alla rovescia, susţinută la Convegno Internazionale din localitatea Penne / Abruzzo (Italia), nov. 2002.

6. Comunicare Claudio Magris: la sfida della diversita’, susţinută la Congresul internaţional din Penne (Abruzzo) – Italia,  nov. 2003.

7. Conferinţă despre Ovidiu, cu tema Ovidio – `padre´ della letteratura romena, cu participarea elevilor şi dascălilor din liceele din Albano (Laziale – Roma), 29 mai, 2004.

8. Conferinţă despre Brâncuşi cu tema Le radici romeni dell’arte di Constantin Brancusi, susţinută la Accademia di Belle Arti din L’Aquila (Italia), la 3 iunie 2004.

9. Conferinţă Orientamenti e tendenze della poesia romeno d’oggi, susţinută la Galeria Angelus Novus din oraşul l’Aquila (Italia), cu prilejul lansării catalogului de artă Ierofanie- Archetipi / Hierofanii – Arhietipuri, al cărui îngrijitor sunt, cu lucrărilor artiştilor abruzzezi: Alice, Fernando Di Nicola, Lea Contestabile e Massimina Pesce, la 4 iunie 2004.

10. Conferinţă cu tema Marin Sorescu ovvio pensare parodicamente il mondo, susţinută la Istituto Romeno di Scienze Umane din Venezia, la 9 martie, 2004.

11. Comunicare cu titlul La scrittura navigante per un mare stretto di parole-pietre la Convegno internazionale su Vincenzo Consolo „LA VERTICALITA’ DELLA SCITTURA”, desfăşurat la Penne (în Italia), în perioada 24-25 noiembrie 2005.

12. Comunicare cu titlul Pier Paolo Pasolini: l’eresia alla rovescia, la IL COLOQIO INTERNACIONAL CENTRO ITALO-LUSO-BRASILEIRO DE ESTUDOS LINGUISTICOS E CULTURAS cu tema: Formas de narratividade: literatura, teatro e cinema en confronto. 21 – 24 de agosto de 2006. organizat de Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii din Sao Paolo  / UNESP (Brazilia).

13. Comunicare cu titlul Itaca – la deviazione dall’equivoco? la Convegno internazionale su “Alberto Bevilacqua – scrittore europeo”, desfăşurat la Penne (Italia) în noiembrie-decembrie 2007.

VII) Contribuţii la propagarea schimburilor culturale italo-române:

1. Coordonator al Catalogului de artă: Mario Costantini (bilingv) Il minimalismo ideogrammatico, cu prilejul expoziţiei organizată la Craiova, aprilie 2003), cu eseul-prezentare L’uomo tripod oppure la ricerca dell’indicibile.

2. Coordonator al Catalogului Ierofanie-archetipi /Hierofanii – arhetipuri, cu prilejul expoziţiei organizată la L’Aquila (Italia), Craiova şi Calafat (România), în aprilie 2004, cu eseurile:

a. Alice dietro il muro delle meraviglie (Alice în spatele zidului minunilor – eseu despre pictura murală a artistei italiene Alice)

b. Lo sguardo bifronte di Giano ( Privirea bifrons a lui Ianus – eseu despre pictura artistei Lea Contestabile)

c. Tras-testualizzazione la materia (Trans-textualizarea materiei – eseu despre arta lui Fernando Di Nicola, artist italian)

d. Reinventando Icaro (Reinventându-l pe Icaruseseu despre pictura şi sculptura artistei Massimina Pesce).  

3. Coordonator Program „Socrates” în cadrul acordului de colaborare între Universitatea din Craiova şi Universitatea din Macerata (Italia). În cadrul acestui program, am susţinut următoarele cursuri:

a. Mircea Eliade e l’Italia

b. Aspetti orientativi della poesia romena d’oggi.

VIII) Traduceri în volume:

1. Loredana Bogliun, Vorbind despre noi. (Traducere din limba italiană), Craiova, Scrisul românesc, 1989.

2. Alberto Moravia, Cum să trăieşti cu o soţie necredincioasă, Craiova, Editura Dionysos, 1991.

3. Mimmo Morina, Kuma. Oracol despre cuvântul revelat. Craiova, Editura Europa, 1991.

4. Antonino Contiliano, Exilul utopiei, Craiova, Editura Europa, 1991.

5. Cartea tibetană a morţilor. (Traducere din limba italiană) .Craiova, Editura Dionysos, 1992.

6.  Giovanni Verga, O păcătoasă. Craiova, Editura Aius, 1994.

7.  Leonardo Sciascia, Cu orice risc. Craiova, Editura Aius, l995.

8. Sören Kierkegaard, Maladia mortală. (Traducere din limba italiană şi studiu introductiv), Craiova, Editura Omniscop, 1997.

9. Umberto Eco, Cinci scrieri morale, Constanţa, Editura Pontica, 1997.

10.  Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Pontica, 2000.

11.  Maria Corti, Pentru o enciclopedie a comunicării literare. Editura Pontica, 2000.

12.  Gian Paolo Caprettini, Semiologia povestirii. Constanţa, Editura Pontica, 2000.

13. Lorenzo Renzi, Cum se citeşte poezia. Pontica, 2001.

14. Leonardo Sole, Cuvânt ce tremură, Craiova, Editura Aius, 2000

15. Eugenia Serafini, Oglinda sufletului, Craiova, Editura Tigero, 2001

16. Antonio Procacci, Lacrimi româneşti, Craiova, Ed. MJM, 2002.

17. Umberto Eco, Supraomul de masă, Constanţa, Pontica, 2003.

18. Marco Lucchesi, Grădina sufletului, Craiova, Scrisul românesc, 2003. (ediţie bilingvă).

19. Aldo Onorati, Sincopele iubirii, Craiova, Aius, 2003.

20. Anna Maria Giancarli, I trucchi del reale, Trucurile realui (testo a fronte, ediţie bilingvă), Craiova, Autograf MJM, 2004.

21. Igino Creati, Un tunnel lungo il cuore – Un tunel de-a lungul inimii. Prefazione. Ed. Tracce, Pescara, 2005 (ediţie bilingvă).

22. Vittorio Sereni. Poezii, cu un studiu introductiv de Alfredo Luzi, ediţie bilingvă, în colaborare cu Daniela Moise şi Giuseppe Mosciatti, Ed. Aius, Craiova, 2005.

23. Marco Lucchesi, Hyades, ediţie bilingvă, Craiova, Editura Autograf JMJ, 2005.

24.  Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Ediţie revăzută, Iaşi, Polirom, 2006.

25. Alberto Moravia, Cum să trăieşti cu o femeie necredincioasă, Buc., Editura ART, 2007 (ed. revăzută şi adăugită).

Arhiva

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031